Giełda w Japonii liderem wzrostów w Azji

09:39 12 lutego 2019

Podsumowanie:

  • Japoński rynek akcji w górę po dniu wolnym
  • Dolar australijski najmocniejszy w koszyku G10 po mieszanych odczytach makro
  • Były szef UE zaproszony przez Theresę May na kolację, w związku z poszukiwaniem przez brytyjską premier wsparcia w negocjacjach

Japonia nadrabia zaległości

Japońska giełda zyskała we wtorek 2,6% po tym, jak inwestorzy wrócili z poniedziałkowego święta. Rezultat ten wydaje się być reakcją na przyzwoite zyski obserwowane w Europie podczas pierwszego dnia handlu w tym tygodniu, lecz akcje na Wall Street miały za sobą słabą sesję. Dobra postawa giełdy w Tokio przekłada się także na dyspozycję innych parkietów w Azji. Warto również zauważyć, że aż 188 spośród 225 firm notowanych w indeksie NIKKEI ogłosiło już wyniki za ostatni kwartał 2018 roku. Wyniki były średnio o 3,1% lepsze od konsensusu, co jest wynikiem bardzo podobnym do S&P500. Z kolei Bank Japonii zadecydował zmniejszyć zakupy japońskich obligacji rządowych o zapadalności 10-25 lat do 180 miliardów JPY z 200 miliardów. Ostatni raz taki poziom odnotowaliśmy w lipcu 2018 roku. W tym samym czasie japońskie rentowności znajdują się 1 punkt bazowy poniżej poziomu zera, co w wynika z ostatnich obaw dotyczących globalnego wzrostu gospodarczego.  
 

Japoński NIKKEI (JAP225) odbił się od ważnej strefy wsparcia wspieranej przez 23,6% zniesienie fibo. Z tego punktu widzenia byki mogły mieć nadzieję na kontynuację dzisiejszego ruchu w nadchodzących dniach. Źródło: xStation5.

Mieszane dane z Australii

Patrząc na rynek walutowy, możemy zauważyć, że dolar australijski radzi sobie zdecydowanie najlepiej w koszyku G10. Podczas azjatyckiej sesji poznaliśmy mieszane dane z gospodarki Antypodów. Kredyty mieszkaniowe spadły w grudniu o 6,1% m/m, co jest wynikiem znacznie poniżej oczekiwanego spadku o 2,1%. Z kolei wskaźnik warunków biznesowych i zaufanie wzrósł w styczniu. Według miar NAB, warunki biznesowe poprawiły się do 7 z 2 pkt., wskaźnik zaufania wzrósł do 4 z 3 pkt. Bank poinformował, że "pewna poprawa prawdopodobnie wynikała z trudności w radzeniu sobie z sezonowością w okresie świąteczno-noworocznym, ale nawet po częściowym odwróceniu, warunki i zamówienia terminowe są nadal niższe i nadal wykazują znaczny spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy." Przypomnijmy, że dolar australijski był silnie dotknięty zmianą retoryki RBA w zeszłym tygodniu po tym, jak prezes RBA Philip Lowe zasugerował, że obniżka stóp jest możliwa, jeśli sytuacja na rynku pracy pogorszy się. Patrząc w przyszłość, Australijczyk może być podatny na zwiększoną zmienność, ponieważ powoli zbliżamy się do terminu 1 marca, aby osiągnąć porozumienie handlowe między USA i Chinami w celu zakończenia wojny handlowej. Dodatkowo, dolar australijski jest uznawany za “pośrednika” w handlu chińskim juanem, ponieważ handel nim jest ograniczony. W związku z tym obie waluty mają tendencję do przemieszczania się w podobnym kierunku.

 

Po słabym ostatnim tygodniu, Australijczyk może w tym tygodniu mieć więcej miejsca do korekty, w szczególności, jeśli rozmowy handlowe przyniosą odpowiedni rezultat. Źródło: xStation5.

Pozostałe wiadomości:

  • Były przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy miał prywatną kolację z premier Theresą May w poniedziałek, według Sky News; jest on postrzegany jako potencjalny "influencer", który może przełamać impas w sprawie brexitu.
  • Negocjatorzy w amerykańskim Kongresie doszli do porozumienia w sprawie bezpieczeństwa na granicy i zapewnili kwotę 1,375 miliarda dolarów na barierę graniczną (znacznie mniej niż 5,7 miliarda dolarów oczekiwanych przez Donalda Trumpa).
  • Chińskie Ministerstwo Handlu poinformowało, że tempo wzrostu konsumpcji w Chinach "najprawdopodobniej" spadnie w tym roku wraz z ochłodzeniem gospodarki.
  • Prognozy inflacyjne w Nowej Zelandii opublikowane przez RBNZ pokazały, że roczne oczekiwania spadły do ​​1,82% z 2,09%, a oczekiwania 2-letnie spadły do ​​2,02% z 2,03%.
  • Zakupy przez karty elektroniczne w Nowej Zelandii wzrosły o 1,8% m/m w styczniu, powyżej oczekiwanego wzrostu o 1,4%.
  • Podaż pieniądza M2 w Japonii pozostała bez zmian na poziomie 2,4% r/r, M3 na poziomie 2,1% r/r w styczniu.
  • Wstępne zamówienia na maszyny japońskie spadły o 18,8% w styczniu (po spadku o 18,3% w grudniu).

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót