GitLab Inc debiutuje już w czwartek!

14:55 13 października 2021

GitLab to amerykańska firma zajmująca się oprogramowaniem i będzie ona debiutować na giełdzie Nasdaq w najbliższy czwartek. Akcje spółki będą dostępne na platformie xStation, zaraz po rozpoczęciu regularnych notowań na rynku kasowym. Wycena oferty publicznej, która sięga prawie 10 miliardów dolarów, może wydawać się niewielka, np. w porównaniu z IPO Coinbase lub Robinhood. Z drugiej strony klientami spółki są największe korporacje technologiczne na świecie, co zwiększa znaczenie tej spółki na rynku. Zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim przeglądem firmy!

GitLab Inc

GitLab Inc jest amerykańską firmą programistyczną. Chociaż większość osób może nie znać spółki oraz jej produktów, to platforma GitLab jest dobrze znana wśród programistów. GitLab to platforma DevOps uruchomiona jako darmowy projekt o otwartym kodzie źródłowym, który ma na celu optymalizację przepływu pracy między tworzeniem oprogramowania a operacjami IT. Projekt rozpoczął się w 2011 roku, a w 2014 roku przyjęto model biznesowy typu open-core, który pozwala na monetyzację projektów open source. Korzystanie z platformy pozostaje bezpłatne dla zarejestrowanych użytkowników, ale dodatkowe funkcje są dostępne w ramach płatnej subskrypcji.

Baza klientów

Firma posiada dużą bazę klientów i twierdzi, że z jej platformy korzysta ponad 100 tys. firm i instytucji. Wśród nich znajdziemy kilka dużych i znanych firm, takich jak Alphabet Cloud Services, NVIDIA, Alibaba Group czy Amazon AWS. Microsoft Azure był również klientem GitLab, dopóki nie nabył konkurencyjnego repozytorium Git, GitHub w 2018 roku. Ponieważ GitLab prowadzi działalność opartą na subskrypcji, roczny przychód cykliczny (ARR) jest wskaźnikiem, który należy obserwować podczas analizy tej firmy. Wzrost przychodów GitLab z SaaS (oprogramowanie jako usługa) przewyższył całkowity wzrost przychodów w całym 2020 r., a także w pierwszej połowie 2021 r. Jest to wyraźnie pozytywny rozwój, ponieważ wyższy udział powtarzających się przychodów sprawia, że ​​biznes jest bardziej przewidywalny. Firmie udało się również znacząco zwiększyć liczbę klientów w ramach swoich trzech poziomów usług w roku zakończonym 31 lipca 2021 r. (patrz tabela poniżej).

 

GitLab zdołał znacząco zwiększyć liczbę swoich najlepszych klientów ARR w ciągu roku zakończonego 31 lipca 2021 r. Źródło: raport złożony do SEC przez GitLab

Co sprawia, że ​​firma jest wyjątkowa?

To, co czyni GitLab wyjątkową firmą to model, w którym działa. Jest to firma zajmująca się całkowicie pracą zdalną, co oznacza, że ​​wszyscy jej pracownicy pracują w domu. Podczas gdy praca z domu stała się popularna podczas pandemii Covid-19, GitLab zdecydował się na taki model pracy na samym początku, na długo przed pojawieniem się pandemii. Firma nie ma siedziby. Z jednej strony pozwala na redukcję kosztów, ponieważ firma nie musi utrzymywać biura. Z drugiej strony stwarza pewne ryzyko. Sama firma stwierdziła, że ​​brak sprzętu biurowego i firmowego stwarza ryzyko, że sprzęt należący do jej pracowników może być niewystarczający do wykonywania niektórych zadań.

Cena IPO

Wstępny przedział cenowy IPO ustalony przez GitLab Inc. wynosił 55-60 USD za akcję. Jednak został podniesiony do 66-69 USD za akcję na początku tego tygodnia z powodu silnego popytu. Taki przedział cenowy IPO wycenia spółkę na prawie 10 miliardów dolarów. Choć wycena nie jest tak duża jak 32-miliardowa wycena Robinhooda, czy ponad 80-miliardowa wycena Coinbase, to jednak IPO GitLab będzie uważnie obserwowane ze względu na to, jak ważne są usługi firmy dla niektórych z największych światowych firm technologicznych. Niemniej jednak inwestorzy powinni pamiętać, że chociaż biznes firmy się poprawia, spółka nadal generuje straty.

Akcje GitLab będą dostępne w obrocie na platformie xStation od debiutu spółki w czwartek 14 października. Akcje będą notowane na xStation pod oznaczeniem GTLB.US. Należy jednak zauważyć, że regularny obrót akcjami podczas gorących IPO często rozpoczyna się dopiero po upływie 1-3 godzin sesji kasowej.

Podstawowe dane finansowe GitLab Inc. Źródło: GitLab

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót