GPW publikuje wyniki za 2021 rok

11:30 18 marca 2022

Spółka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW.PL) przedstawiła wyniki za 2021 rok, gdzie podmiot wygenerował 161,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto (w porównaniu z sumą 152,26 mln zł w roku 2020). Zysk operacyjny wyniósł za ten okres 179,94 mln zł, czyli o prawie 10 mln mniej niż w 2020 roku (189,38 mln zł). Wynik EBITDA również spadł o około 10 mln i wyniósł 215,19 mln zł. W ciągu 2021 roku na polskiej giełdzie swoje IPO miało 48 spółek, o łącznej wartości 9,4 mld zł. Wartość obrotów na arkuszu głównym GPW wrosła o 5,5% r/r, do poziomu 315,5 mld zł. GPW planuje w 2022 roku otwarcie handlu na rynku GlobalConnect, który ma umożliwić dostęp do akcji zagranicznych (Europy Zachodniej oraz później w USA) denominowanych w złotówce i otwartego w godzinach handlu na głównym rynku GPW.

Akcje spółki publicznej GPW (GPW.PL) wybiły się powyżej oporów wyznaczonych przez zniesienie 38,2% FIbo oraz EMA 100 (filetowa linia). Jeśli pozytywne momentum zostanie utrzymane, to najbliższym, kolejnym ograniczeniem może być EMA 200 (złota linia). Interwał D1. Źródło: xStation 5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata