Kluczowe spółki publikujące wyniki w tym tygodniu (25.10.2021)

13:00 25 października 2021

Sezon wyników finansowych w USA ruszył pełną parą, a nadchodzący tydzień zapowiada się ekstremalnie ciekawie. Przynajmniej pod względem łącznej kapitalizacji rynkowej spółek, które przedstawią wyniki za III kwartał. Wynika to głównie z faktu, że w najbliższych dniach wyniki przedstawi aż 5 amerykańskich "mega spółek". Pierwszy taki raport ujrzy światło dzienne już dziś wieczorem, po zamknięciu sesji amerykańskiej, kiedy to wyniki opublikuje Facebook. W kolejnych dniach raporty przedstawią Microsoft, Alphabet, Apple i Amazon. Oprócz dużych amerykańskich spółek technologicznych, inwestorzy będą mieli okazję zapoznać się z raportami 10 spółek z indeksu Dow Jones. W czwartek 28 października interesujący będzie raport Caterpillar, który jako największy na świecie producent maszyn budowlanych jest często postrzegany jako wskaźnik koniunktury w gospodarce.

Do tej pory firmy wymieniały ograniczenia w dostawach, rosnące ceny surowców i rosnące koszty pracy jako największe zagrożenia dla perspektyw na przyszłość. Zeszłotygodniowe ostrzeżenie ze strony Snap również poddało w wątpliwość przyszłe perspektywy popytu na reklamę, co będzie obserwowane podczas publikacji informacji przez Alphabet i Facebook w tym tygodniu.

Amerykańskie spółki BigTech

 • Facebook (FB.US) - poniedziałek, 25 października
 • Microsoft (MSFT.US) - wtorek, 26 października
 • Alphabet (GOOGL.US) - wtorek, 26 października
 • Apple (AAPL.US) - czwartek, 28 października
 • Amazon (AMZN.US) - czwartek, 28 października

 

Spółki z indeksu Dow Jones

 

 • MMM (MMM.US) - wtorek, 26 października
 • Microsoft (MSFT.US) - wtorek, 26 października
 • Visa (V.US) - wtorek, 26 października
 • Coca-Cola (KO.US) - środa, 27 października
 • Boeing (BA.US) - środa, 27 października
 • McDonald's (MCD.US) - środa, 27 października
 • Merck (MRK.US) - czwartek, 28 października
 • Apple (AAP.US) - czwartek, 28 października
 • Caterpillar (CAT.US) - czwartek, 28 października
 • Chevron (CVX.US) - piątek, 28 października

 

W tym tygodniu poznamy wyniki spółek o kapitalizacji rynkowej powyżej 150 mld USD. Źródło: XTB, Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót