Komentarz giełdowy - Tydzień pod znakiem rosnącej liczby zachorowań

17:34 3 lipca 2020

Kończący się właśnie tydzień upływa na rynkach akcyjnych pod znakiem spadków. Długi weekend w Stanach Zjednoczonych (z powodu tamtejszego Dnia Niepodległości) oznacza także niższą płynność na światowych parkietach. Choć tydzień był na rynkach generalnie udany, powraca temat rosnącej liczby zachorowań w największej gospodarce świata. 

Nie da się ukryć, że amerykański rynek kapitałowy dyktuje tempo inwestorów z całego świata. Wiemy także, iż niekonwencjonalne działania tamtejszego banku centralnego wspomogły spektakularne odbicie rynku akcyjnego. Czy odbicie wciąż wydaje się być jednak uzasadnione w obliczu dynamicznie rosnącej liczby zachorowań? Inwestorzy mogą na własne oczy obserwować pewien paradoks - wczoraj w USA odnotowano rekordową liczbę zachorowań na koronawirusa (ponad 57 tys.), a mimo wszystko… Nasdaq wspiął się tego samego dnia na historyczne szczyty! Wiele osób powtarza słynną maksymę “Nie walcz z Fedem” - pytanie tylko, na ile jest ona uzasadniona w obecnej sytuacji epidemiologicznej w Stanach Zjednoczonych - która z dnia na dzień jest coraz gorsza.

Eksperci wskazują, iż liczba zachorowań i przypadków śmiertelnych jest opóźniona o co najmniej kilka dni, a wiele osób przechodzi wirusa bezobjawowo nawet o tym nie wiedząc. Rozpoczynający się w Ameryce długi weekend na pewno nie pomoże w opanowaniu sytuacji. Być może już niedługo znów będziemy mówić o Dniu Niepodległości, a długi weekend stanie się symbolem katastrofy tamtejszej służby zdrowia. Tego oczywiście nie wiemy, ale takie ryzyko teoretycznie istnieje. Według wczorajszych statystyk, liczba zachorowań rosła w 40 z 50 stanów. Tuż przed rozpoczęciem długiego weekendu rządzący w Stanach Zjednoczonych nawoływali do pozostania w domu, co ma być oznaką patriotyzmu. Z perspektywy inwestora giełdowego jedno jest pewne: należy zachować wzmożoną czujność i obserwować sygnały płynące przede wszystkim z Ameryki. Stan naszego portfela może bowiem zależeć od tego, co w najbliższych dniach wydarzy się za Atlantykiem.

Polskie akcje radzą sobie dzisiaj całkiem nieźle w porównaniu do Europy Zachodniej. Indeks blue-chipów stracił na koniec dnia jedynie 0,17%, mWIG40 zyskał 0,40%, a sWIG80 zakończył dzień 0,93% na plusie.

Łukasz Pachucki

Dział Analiz XTB

lukasz.pachucki@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót