Komentarz giełdowy – Widmo recesji nie przeszkadza inwestorom

15:57 18 kwietnia 2019

Początek dzisiejszej sesji giełdowej na głównych rynkach nie był zbyt dobry. W zasadzie w trakcie sesji azjatyckiej obserwowaliśmy spore spadki i nawet dane z europejskich gospodarek sugerowały, że dzisiejsza sesja na rynku w Europie oraz na Wall Street będzie również negatywna. Co ciekawe pomimo tych wszystkich negatywnych czynników, późnym popołudniem obserwujemy wzrosty na rynkach zachodnich. Czy jest to z kolei efekt publikacji niezłych danych z amerykańskiej gospodarki?

Wydawałoby się, że świetne dane z Chin, które spływały na rynek w ostatnich dniach będą sugerowały poprawę w Europie. Silne dane dotyczące nowych kredytów, odbicie indeksów PMI i w końcu utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego z wyraźnym wzrostem produkcji przemysłowej zaskoczyły inwestorów. Nie przeniosło to się jednak w żadnym stopniu do kluczowych europejskich gospodarek. Indeks PMI dla przemysłu z Niemiec odbija o mizerne 0,4 punktu do poziomu 44,5 punktu. Jest to drugi z rzędu odczyt poniżej 45 punktów oraz oczywiście wyraźnie poniżej 50 punktów. Teoretycznie powinniśmy się w takim razie znajdować w okresie potencjalnej recesji. Z drugiej strony to usługi stanowią główną część gospodarki i w tym wypadku mieliśmy niewielkie odbicie do bardzo wysokiego poziomu 55,6 punktów. Wobec tego nie powinniśmy się martwić wystąpieniem recesji w Niemczech przynajmniej na jakiś czas. Warto jednak podkreślić, że sektor usług jest opóźniony względem cyklu koniunkturalnego. Pierwszy zawsze reaguje przemysł i to on stanowi serce całego wzrostu gospodarczego. Wobec tego dobra sytuacja w usługach będzie nie do utrzymania bez odbicia w przemyśle. Wobec tego warto przyglądać się dalszym szczegółom związanym z europejskim przemysłem.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych wydźwięk danych jest mieszany. Z jednej strony wyraźne odbicie sprzedaży detalicznej, co świadczy o tym, że silny rynek pracy potwierdza dobrą kondycję tamtejszych konsumentów. Z drugiej strony lekki spadek indeksu PMI dla przemysłu oraz spore cofnięcie indeksu dla usług. Niemniej oba pozostają powyżej 50 punktów.

Po spadkach w Azji obserwujemy jednak wzrosty zarówno w Europie jak i na Wall Street. Trzeba oczywiście przypomnieć, że dla większości rynków jest to ostatni dzień przed nieco dłuższą przerwą świąteczną. Sesje giełdowe w zasadzie będą odbywać się tylko na rynku azjatyckim.

W przeciwności do większości europejskich rynków, w Polsce widać dzisiaj spadki. Dzisiaj nieźle radził sobie Play, co dalszym ciągu może być związane z komunikacją wypłaty sporej dywidendy, jednej z większych wśród polskich spółek. Z drugiej strony rynków mieliśmy spółki energetyczne oraz paliwowe. Indeks WIG20 na godzinę przed zakończeniem sesji tracił 0,7%.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót