Komentarz walutowy – rusza lawina raportów spółek

07:23 23 lipca 2019

Wtorek zaczynamy od umocnienia dolara po porozumieniu odnośnie podwyższenia limitu zadłużenia w USA. Ten temat jednak szybko ustąpi miejsca serii raportów kwartalnych z najważniejszych spółek. Naturalnie ich wpływ zobaczymy przede wszystkim na rynki akcji, ale powiedzą nam też więcej o kondycji globalnej gospodarki. W Wielkiej Brytanii premierem ma dziś zostać Boris Johnson.

Temat limitu zadłużenia w USA wraca co jakiś czas jak bumerang, ponieważ jest on ustalany kwotowo i choćby ze względu na inflację zadłużenie co jakiś czas do tego limitu się zbliża. Oczywiście w ostatniej dekadzie administracja bardzo „pomogła” tym wzrostom, zwiększając wydatki oraz obniżając podatki, tak jest też tym razem. Porozumienie jeszcze przed podpisaniem było krytykowane jako „najgorsze w historii”, gdyż otwiera drzwi do zwiększenia wydatków elastycznych o ponad 20% w trakcie kadencji prezydenta Trumpa. Prezydentowi zależało na wydatkach na wojsko, zaś opozycja chciała zwiększenia wydatków na różne programy i tak porozumienie zawiera zgodę na podniesienie jednych i drugich. Pozytywna reakcja rynku – zarówno giełd, jak i dolara, wynika z odroczenia problemu aż o dwa lata, ale deficyt USA zbliża się już do poziomu biliona dolarów rocznie. W tej sytuacji powrót wątku „podwójnego deficytu”, który mocno szkodził dolarowi przed kryzysem z 2008 roku może być tylko kwestią czasu. Z pewnością jest to też dodatkowy punkt dla zyskujących ostatnio metali szlachetnych.

Dziś uwaga rynku przesunie się na sezon wyników kwartalnych, który w USA nabiera rozpędu. Poznamy 3 raporty spółek z DJIA (United Technologies i Coca-Cola przed sesją, Visa po sesji), a także raporty ważnych spółek z S&P500 (m.in. Lockheed Martin czy Travelers). Pierwsze raporty pokazywały solidny wzrost zyskowności spółek, jednak inwestorzy zwracać uwagę będą też na  przychody, które w ostatnich kwartałach rosły w wolnym tempie, windując wyceny cena/przychody do rekordowych poziomów. Ponieważ obniżka stóp przez Fed jest już w dużym stopniu w cenach, to wyniki powinny przesądzić o koniunkturze giełdowej w najbliższym czasie.

Wracając na rynek walutowy nadal bardzo słabo radzi sobie funt, który w ubiegłym tygodniu był najsłabszy wobec dolara od początku tego roku. Inwestorzy jednak już pogodzili się z perspektywą Borisa Johnsona jako nowego premiera Wielkiej Brytanii. Co nie oznacza, że będzie to perspektywa dla rynków przyjemna. Johnson publicznie prezentował strategię wymuszenia ustępstw na Unii, a to nie pomoże mu w negocjacjach z Brukselą. Wydaje się zatem, że z tej perspektywy dla funta w najbliższym czasie nie nadejdzie nic dobrego. O poranku wszystkie waluty rynków wschodzących tracą wobec dolara, w tym gronie jest też złoty. O 8:20 euro kosztuje 4,2508 złotego, dolar 3,7990 złotego, frank 3,8609 złotego, zaś funt 4,7304 złotego.   

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB

przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót