Na jakie rynki zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu? (26.05.2023)

19:11 26 maja 2023

Nadchodzący tydzień na rynku może rozpocząć się stosunkowo spokojnie, ponieważ amerykańscy inwestorzy mają wolne, jednak w dalszej części tygodnia sytuacja może stać się bardziej interesująca. Inwestorzy zapoznają się z danymi o zatrudnieniu ze Stanów Zjednoczonych, a także danymi o CPI ze strefy euro. Oprócz tego, uważnie obserwowane będą również wydarzenia związane z pułapem zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też warto obserwować takie instrumenty jak US500, GOLD i EURUSD w nadchodzącym tygodniu!

US500

Płynność na rynkach w poniedziałek może być niższa, ponieważ amerykańscy inwestorzy będą mieli wolne z okazji Dnia Pamięci. Jednak w tym tygodniu zostanie opublikowanych kilka ważnych amerykańskich raportów, które mogą przyczynić się do większej zmienności na amerykańskich rynkach akcji. Inwestorzy poznają raporty o zatrudnieniu ADP i NFP za maj, odpowiednio w czwartek i piątek. Indeks zaufania konsumentów Conference Board za maj zostanie opublikowany we wtorek, podczas gdy ISM dla przemysłu za maj ujrzy światło dzienne w czwartek. Niemniej jednak inwestorzy powinni również zwrócić uwagę na rozwój sytuacji w zakresie limitu zadłużenia, ponieważ może to być również ważny czynnik wpływający na nastroje.

ZŁOTO

Pułap zadłużenia USA jest obecnie jednym z głównych tematów na rynkach. Data X zbliża się szybko, a sekretarz skarbu USA Yellen ostrzega, że brak porozumienia do 1 czerwca 2023 r. może grozić niewypłacalnością USA. Niepewność co do tego, czy porozumienie zostanie osiągnięte, czy nie, doprowadziła do gwałtownego wzrostu rentowności w USA, co wsparło dolara i wywarło presję na metale szlachetne, w tym złoto. Złoto cofnęło się do obszaru 1 950 USD, ale przełom w negocjacjach dotyczących limitu zadłużenia może sprawić, że metal szlachetny odwróci przynajmniej część ostatnich spadków.

EURUSD

Szereg kluczowych amerykańskich raportów makro wpłynie także na kurs EURUSD. Jednak główna para walutowa będzie miała także szansę na ruch podczas publikacji wstępnych danych CPI za maj ze strefy euro. Podczas gdy niemiecki odczyt CPI w środę o 14:00, będzie najuważniej śledzony, inwestorzy powinni również zwrócić uwagę na publikację z Hiszpanii we wtorek o 9:00, ponieważ jest to pierwszy odczyt z najważniejszych europejskich gospodarek i często służy jako wskazówka dla reszty krajów.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót