Otwórz konto Otwórz demo

Nastroje Uniwersytetu Michigan rozczarowują

16:05 12 kwietnia 2019
  • Dane za kwiecień.
  • Wskaźnik nastroju Michigan 96,9 pkt. (oczekiwano: 98,1 pkt.); poprzednio: 98,4 pkt.
  • Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych spada do 2,3% z 2,5%. (długi termin)
  • Prognozy inflacji w krótkim do 2,4% z 2,5%.
  • Słabe dane dla dolara. Nastroje konsumentów w dół drugi miesiąc z rzędu. Obniżone zostały także prognozy inflacyjne. Dolar bez dużej reakcji, ale w pierwszej chwili traci kilka pipsów.

EURUSD delikatnie w górę po publikacji UoM. Źródło: xStation5.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót