PILNE: EUR zyskuje po wyższej inflacji w Niemczech!

14:00 30 marca 2023

Niemcy, wstępny odczyt inflacji CPI za marzec. Obecnie: 7.4% r/r. Oczekiwane: 7.3% r/r. Poprzednio: 8.7% r/r

W ujęciu m/m inflacja wyniosła 0,8% wobec oczekiwanych 0,7%

Para EURUSD mocno zyskuje na krótko po odczycie danych z Niemiec. Niemiecki DE30 nieznacznie traci.

Dane z poszczególnych landów. Źródło: Bloomberg

Niemiecki Bundy mocno tracą po odczycie inflacyjnym w Niemczech.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót