Podsumowanie dnia: Globalne akcje spadają wraz ze wzrostem rentowności obligacji

19:58 22 lutego 2021
  • Lagarde poinformowała, że EBC uważnie monitoruje rentowności obligacji
  • Boris Johnson ujawnia plan zniesienia restrykcji
  • Amerykańskie akcje firm technologicznych zwiększają straty

Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszą sesję nieco niżej w związku z sygnałami, iż decydenci EBC są zaniepokojeni wzrostem rentowności obligacji w ostatnich tygodniach. Prezes Lagarde powiedziała, iż EBC uważnie monitoruje wzrost długoterminowych rentowności i będzie nadal wspierać wszystkie sektory gospodarki, utrzymując korzystne warunki finansowania w okresie pandemii. Inwestorzy obawiają się, że rosnące rentowności obligacji i wyższe oczekiwania inflacyjne mogą zmusić banki centralne do rozpoczęcia zacieśniania polityki wcześniej niż to pierwotnie zakładano. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przedstawił szczegóły planu złagodzenia ograniczeń dla brytyjskiej gospodarki, mówiąc, że jego działania poprowadzą rząd „ostrożnie, ale nieodwracalnie” do zniesienia blokady. DAX 30 spadł o 0,3%, CAC40 stracił 0,11%, a FTSE100 zakończył o 0,18% niżej.

Amerykańskie indeksy rozpoczęły dzisiejsza sesję znacznie niżej w związku z obawami, że pakiet stymulacyjny prezydenta Bidena o wartości 1,9 bln może doprowadzić do wyższej inflacji i kosztów pożyczek a tym samym wyższych kosztów nakładów dla firm. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych przebiła nowe roczne maksima, po czym spadła, a różnica między poziomem rentowności 5-letnich a 30-letnich obligacji  osiągnęła najwyższy poziom od ponad pięciu lat. Niektórzy inwestorzy obawiają się, że wysoki poziom  rentowności może szczególnie zaszkodzić szybko rozwijającym się spółkom technologicznym zależnym od łatwych pożyczek, jednocześnie zmniejszając względną atrakcyjność akcji. Podczas dzisiejszej sesji akcje Tesli spadły o 5% po 4% spadku w zeszłym tygodniu. Akcje gigantów technologicznych znalazły się pod presją. Apple, Amazon, Microsoft, Netflix i Alphabet odnotowały dzisiaj co najmniej 1% spadek.

Cena ropy wzrosła podczas dzisiejszej sesji, przy czym cena WTI znajduje się nieco poniżej 61 USD za baryłkę, a Brent około 64,65 USD za baryłkę, ponieważ inwestorzy oczekują, iż wznowienie normalnej działalności w Teksasie może zająć jeszcze kilka tygodni po fali mrozu z zeszłego tygodnia. Kontrakty terminowe na złoto wzrosły o 1,50% do 1810,00 USD / oz, natomiast srebro znajduje się 2,7% wyżej, blisko poziomu 28,00 USD / oz, czemu sprzyja słabość dolara. Bitcoin spadł w pewnym momencie prawie 17%, a miedź po raz pierwszy od dziewięciu lat podskoczyła powyżej 9000 USD za tonę, zbliżając się o kolejny krok do rekordowego poziomu ustanowionego w 2011 r.

Cena miedzi przekroczyła główny opór na poziomie 9000 USD i zbliża się do szczytu z lutego 2011 r., na poziomie 10200 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót