Podsumowanie dnia: handel tym razem sprzyja rynkom

19:46 15 maja 2019

Podsumowanie:

  • Trump odkłada w czasie cła na samochody z Europy
  • CAD i MXN zyskują po informacjach o możliwym usunięciu ceł na aluminium i stal
  • Słabe dane o sprzedaży detalicznej z USA oraz paczka danych z Chin

Po starcie na Wall Street pojawiły się informacje, że Donald Trump odkłada decyzję o taryfach na europejskie samochody nawet o kolejne 6 miesięcy. Taka decyzja ma pozwolić najpierw na przeprowadzenie negocjacji między Japonią a UE. Jest to oczywiście główna informacja dzisiejszej sesji, która pomogła bykom i od tego czasu indeksy na Wall Street z solidnych minusów wskoczyły na solidne plusy. Jest to również pozytywna informacja, w szczególności dla niemieckich producentów aut. Z drugiej jednak strony, taka decyzja może oznaczać, że Trump nie chce otwierać kolejnego frontu negocjacyjnego, ze względu na to, że nie wierzy w szybkie podpisanie porozumienia handlowego z Chinami.

Kolejne informacje z handlu dotyczą Kanady i Meksyku. Steven Mnuchin powiedział, że USA są blisko podpisania umowy z Kanadą i Meksykiem w sprawie taryf. Wcześniej spekulowano na temat wyższych stawek, które miałyby uniemożliwić tranzyt chińskich dóbr do USA właśnie przez kraje ościenne czyli Meksyk i USA. Potwierdzeniem tych informacji są także słowa Roberta Lighthizera, Sekretarza do Spraw Handlu, który powiedział, że dzisiaj dojdzie do spotkania we Freeland w Kanadzie, które ma umożliwić usunięcie taryf na stal i aluminium w ramach umowy USMCA. Jest to oczywiście dobra informacja dla CAD i MXN, które mocno zyskują w stosunku do amerykańskiej waluty.

O godzinie 14:30 poznaliśmy słabe dane o sprzedaży detalicznej z USA za kwiecień. Płaskie odczyty negatywnie wpłyną na PKB. Słabszy odczyt sprzedaży detalicznej został delikatnie wybroniony przez lepszy od oczekiwań odczyt indeksu NY Empire dla przemysłu, który wzrósł do 17,8 pkt. z 10.1 pkt., przy oczekiwaniach na poziomie 8 pkt. Dolar zaczął tracić po danych (przed odczytem znajdowaliśmy się na dziennych maksimach), a obecnie EURUSD oscyluje w okolicach 1,1200. 

Z kolei dane za kwiecień z Chin (sprzedaż detaliczna i produkcja) pokazały, że gospodarka chińska nieco zahamowała w porównaniu do marca. Spowolnienie przyszło przed pogorszeniem się nastrojów handlowych i podwyższeniem ceł, co może sugerować, że w najbliższym czasie Pekin będzie zmuszony do luzowania polityki pieniężnej. Warto wspomnieć o kontynuacji dywergencji inwestycji publicznych oraz prywatnych w środki trwałe. W kwietniu inwestycje publiczne w środki trwałe wzrosły o 7,8% r/r, a inwestycje prywatne w środki trwałe wzrosły o 5,5%, najwolniej od grudnia 2016 r.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót