Podsumowanie dnia: Wall Street zyskuje w przeddzień decyzji Fed

20:48 21 marca 2023
 • Największe indeksy z Wall Street zyskały dzięki złagodzeniu obaw wokół kondycji sektora bankowego. Rynek widzi już blisko 83% szans na 25 pb podwyżkę stóp na jutrzejszym posiedzeniu;
 • Nasdaq zyskuje dzis 1%, wobec 0,58% wzrostu Dow Jones i 0,91% odbicia na S&P500;
 • 8% zyskują walory holdingu bankowego US Bancorp. Rośnie także Bank of America, Citigroup i JP Morgan
 • Akcje First Republic Bank zyskują 34% i euforycznie zaregowały na informacje, że prezes JP Morgan, Jaimie Dimon wciąż pracuje nad nowym planem ratowania sytuacji banku
 • Stratedzy Morgan Stanley twierdzą, że problemy sektora bankowego mogą zwiastować koniec jastrzębiego FEdu i bessy rozpoczętej w 2022 roku.
 • Europejski rynek akcji ma za sobą udaną sesję. Dwa największe indeksy Starego Kontynentu tj. DAX i FTSE zyskały dziś ponad 1,75%;
 • Niemiecki indeks sentymentu ekonomicznego ZEW spadł z 28.1 pkt do 13 pkt w marcu. Rynek spodziewał się 16,5 pkt.
 • Część strat odrobiły niemieckie banki Commerzbank i Deutsche Bak. Ponad 12% zyskał szwajcarski UBS - obawy o kondycję finansową wyraźnie spadły i ustąpiły miejsca optymizmowi po przejęciu Credit Suisse;
 • Inflacja CPI w Kanadzie pozytywnie zaskoczyła rynki i spadła poniżej oczekiwań, wyniosła 5,2% wobec 5,9% poprzednio, rynek spodziewał się 5,4%
 • Sprzedaż domów w USA okazała się z kolei zdecydowanie wyższa od prognoz i wyniosła 4,58 mln wobec 4 mln poprzednio i oczekiwań na poziomie 4,2 mln;
 • Rozmowy Xi Jinpinga z Putinem potwierdziły, że oba kraje pogłębiają strategiczny i gospodarczy sojusz oraz stoją w opozycji politycznej do państw Zachod;
 • Chiny i Rosja  choć zaznaczyły, że sojusz ich nie jest militarny - będą prowadzić wspólne ćwiczenia wojskowe i wyraziły zaniepokojeniem rozszerzaniem wpływu NATO na kraje Azji i Pacyfiku;
 • WIG20 zakończył sesję 1,93% wzrostem. Najlepiej radziły sobie akcje PKO BP, PZU oraz PGE i Orlenu. Benchmark WIG Baki wzrósł dziś o 3,9%.
 • Cena ropy wzrosła ponieważ Rosja poinformowała o znaczącym cięciu produkcji do czerwca, tego roku. Cena OIL zbliża się do 75 USD za baryłkę. Gaz ziemny zdołał odrobić część strat z początku sesji;
 • Najlepiej radzą sobie dziś waluty EUR i CHF. Pod presją znalazły się waluty z Antypodów - AUD i NZD;
 • Para NZDCHF traci ponieważ frank szwajcarski odzyskał siły dzięki słabnącym obawom wokół sektora bankowego;
 • Rynki spodziewają się, że szwajcarski bank centralny SNB podobnie do EBC podniesie w czwartek stopy o 50 pb mimo zawirowań na rynku finansowym;
 • Bitocin utrzymuje się powyżej 28 000 USD. Wśród kryptowalut wzrostom przewodzi dziś Ripple gdzie sentyment poprawia się w nadziei na wygraną w pozwie sądowym przeciwko SEC.

Patrząc na kontrakty futures na indeks S&P500 (US500), indeks wybił się powyżej SMA100 i SMA200 (czarna i czerwona linia. Średnie przecięły się tworząc byczą formację 'złotego krzyża'. Przed konferencją Fed byki mogą chcieć przetestować poziom 4040 pkt, w okolicach 38,2 zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej zapocząkowanej jesienią 2022 roku. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót