Poranna odprawa (04.07.2022)

06:52 4 lipca 2022
 • Zmienność na początku nowego tygodnia jest ograniczona. Jest to związane ze świętem w USA, które ogranicza dziś płynność. Wcześniej obserwowaliśmy chwilowe pogorszenie nastrojów wywołane doniesieniami pandemicznymi z Chin, jednak nie przerodziło się to w rynkową przecenę

 • Nikkei wzrósł 0,8%, S&P/ASX 200 zyskał 1,1%, a Kospi spadł 0,7%. Indeksy z Chin notowane były 0,2-0,8% wyżej

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na nieco wyższe otwarcie sesji europejskiej

 • Jak donosi Financial Times, EBC rozważa ograniczenie dostępu bankom do programu tanich pożyczek wprowadzonego w następstwie pandemii Covid. EBC nie chce aby banki komercyjne korzystały z tanich kredytów w czasie kiedy konsumenci i biznesy zmagają się ze wzrostem stóp procentowych

 • Iran powiedział, że czas i miejsce kolejnej rundy rozmów nt. porozumienia nuklearnego

 • Zdaniem Financial Times administracja Joe Bidena jest podzielona w kwestii zniesienia ceł na chińskich towary

 • W północno-wschodnich regionach Chin odnotowano silny wzrost zakażeń koronawirusem. W powiecie Lingbi wprowadzono lockdown, a w powiecie Si rozpoczęto procedurę masowego testowania

 • Jak donosi Bloomberg, Iran obniżył cen eksportowe ropy. Działanie ma na celu zrównanie ceny irańskiej ropy z ceną rosyjskiej ropy. Sprzedawana z dyskontem ropa z Rosji odbiera Iranowi klientów

 • Kryptowaluty notowane są nieco niżej na początku nowego tygodnia. Bitcoin traci 0,9% i zbliża się do 19 000 USD, a Ethereum notowane jest 2% niżej i testuje okolice 1 050 USD

 • Brent i WTI notowane są 0,5% wyżej. Złoto zyskuje 0,4%

 • AUD i NZD są najmocniejszymi z głównych walut, a CAD i JPY radzą sobie najsłabiej

AUDJPY, para walutowa często traktowana jako barometr ryzy, odbija dziś od strefy wsparcia przy zniesieniu 50% ruchu wzrostowego rozpoczętego w pierwszej połowie maja. Nowe ogniska Covid i lockdowny w Chinach doprowadziły do jedynie chwilowego pogorszenia nastrojów, a obecnie wszystko wskazuje na wyższe otwarcie sesji w Europie. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót