Poranna odprawa (19.01.2023)

08:59 19 stycznia 2023
 • Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję niżej, a wszystkie główne indeksy z Wall Street notowane były ponad 1% niżej. S&P 500 stracił 1,56%, Dow Jones spadł o 1,81%, Nasdaq notowany był 1,24% niżej, a Russell 2000 stracił 1,59%

 • Indeksy z Azji i Pacyfiku notowane dziś były mieszanie S&P/ASX 200 zyskał 0,6%, Kospi wzrósł 0,5%, Nikkei stracił 1,4%, a Nifty 50 spadł 0,2%. Indeksy z Chin notowane były bez wspólnego kierunku

 • Kontrakty futures na indeks DAX wskazują na mniej więcej płaskie otwarcie sesji w Europie

 • Harker z Fed powiedział, że stopy w USA nie powinny wzrosnąć do nadmiernie restrykcyjnych poziomów. Logan z Fed powiedziała, że poparłaby pomysł zwolnienia tempa podwyżek

 • Takatoshi Ito, jeden z potencjalnych następców Kurody na stanowisku szefa Banku Japonii, powiedział, że dopuszczalny zakres odchyleń od celu rentowności może zostać ponownie rozszerzony w połowie roku

 • Premier Nowej Zelandii Ardern poinformowała, że 7 lutego zrezygnuje ze stanowiska i nie będzie się obiegała o reelekcję w wyborach zaplanowanych na jesień 

 • AUD osłabił się po publikacji australijskich danych z rynku pracy za grudzień. Raport pokazał spadek zatrudnienia o 14,6 tysięcy (ocz. +22 tys.) i wzrost stopy bezrobocia z 3,4 do 3,5% (ocz. 3,4%)

 • Japoński eksport wzrósł w grudniu o 11,5% r/r (ocz. 10,1% r/r), a import był 20,6% r/r wyższy (ocz. 22,4% r/r)

 • Raport API wskazał na nieoczekiwany wzrost zapasów ropy w USA o 7,61 mln baryłek (ocz. -1,8 mb)

 • Kryptowaluty notowane są mieszanie, a skala ruchów jest niewielka. Bitcoin zyskuje 0,2%, Ethereum notowane jest płasko, a Dogecoin traci 0,1%

 • Ropa notowana jest 0,2-0,3% niżej, a ceny amerykańskiego gazu rosną 1,2%

 • Metale szlachetne notowane są wyżej. Złoto i pallad zyskują po ok. 0,4%, a platyna notowana jest 0,5% wyżej. Srebro jest wyjątkiem i raci 0,2%

 • JPY i EUR są najmocniejszymi z głównych walut, a AUD i NZD radzą sobie najsłabiej

AUD jest dziś najsłabszą z walut G10, co jest wynikiem publikacji słabego raportu z australijskiego rynku pracy. Para AUDJPY spada dziś ok. 1,4% i testuje strefę wsparcia przy 88,20 (dolne ograniczenia struktury Overbalance). Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót