Otwórz konto Otwórz demo

Puls GPW - PKO BP z dobrymi wynikami

15:10 15 maja 2019

Podsumowanie:

 • Wyniki PKO BP (PKO.PL) lepsze od konsensusu
 • PGNIG (PGN.PL) ma problemy z przedłużeniem koncesji w Polsce - artykuł “Parkiet”
 • Konferencja wynikowa PZU (PZU.PL)

Im bliżej startu na Wall Street, tym coraz gorsze nastroje panują na naszym rynku. Rosną więc obawy, że wczorajsze odbicie było tylko tzw. "korektą w locie" i dzisiaj ponownie zobaczymy silniejszy docisk podaży. Obecnie kontrakty na amerykańskie indeksy wskazują na otwarcie rzędu -0,6-0,7%. Nastroje popusły także słabsze dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień z USA. Na naszym rynku jedynym indeksem, który notuje minimalne wzrosty jest SWIG80.

Zestawienie komponentów indeksu WIG30. Źródło: Bloomberg.

Wyniki PKO BP

PKO BP (PKO.PL) miało 862 mln zysku netto w 1 kwartale, co oznacza wzrost o 14% r/r i było wynikiem o 4% lepszym od konsensusu. W drugiej połowie 2019 Bank planuje zaktualizować cele finansowe w strategii na lata 2016-2020. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych wyniósł 10,1%, a zgodnie ze strategią taki pułap miał zostać osiągnięty dopiero w 2020 r. Łączny współczynnik kapitałowy grupy wynosi 18,36%, a współczynnik kapitału Tier 1 to 17%.

PGNIG cały czas czeka na koncesję

Zgodnie z artykułem “Parkiet”, PGNIG (PGN.PL) czeka obecnie  na przedłużenie lub zmianę ponad 30 koncesji na wydobycie węglowodorów. W znacznej większości przypadków, terminy  rozpatrzenia złożonych wniosków zostały znacznie przekroczone. Wygaśnięcie koncesji blokuje możliwość pozyskiwania surowca z danego złoża, a ponadto prawo nakazuje likwidację urządzeń i rekultywację terenu kopalni. Z początkiem ubiegłego roku organ koncesyjny zmienił interpretację przepisów koncesyjnych. Chodzi  o kwestię dostępu do gruntu, którą wcześniej wnioskodawca mógł potwierdzić oświadczając, że stara się o dostęp do gruntu lub taki posiada. Obecnie wymagane jest udokumentowanie tego prawa np. w formie umowy własności, czy dzierżawy. Już wcześniej prezes PGNIG, Piotr Woźniak zwracał uwagę na czas oraz to, że nie jest łatwe, aby ustalić kto jest właścicielem gruntu. W ciągu trzech latach aż 70 z 202 posiadanych przez spółkę koncesji wydobywczych będzie wymagało przedłużenia.

Podsumowanie konferencji wynikowej PZU:

 • Spadki cen ubezpieczeń komunikacyjnych zatrzymały się. Możliwość powrotu cen do poziom z zeszłego roku.
 • Zalecenie KNF mają sprzyjać ubezpieczycielom, którzy w większości notują straty na tych produktach.
 • Na koniec 2019 roku zmiana wyceny rynkowej około 5% portfela inwestycyjnego grupy ma przechodzić bezpośrednio przez rachunek wyników, pozostała część przez kapitały. Ograniczenie  zmienności portfela na zyskowność grupy może mieć dobry wpływ na przewidywalność wyniku i możliwości wypłaty dywidendy w długim terminie.
 • Finalizacja zakupu Falck Centra Medyczne spodziewana jest w II kwartale 2019 roku, a Grupa ma na to zgodę UOKIK.
 • PZU ocenia, że zakładany w strategii do 2020 roku cel 65,5 mld zł aktywów pod zarządzaniem byłby osiągnięty tylko w przypadku akwizycji

Pozostałe informacje ze spółek:

 • PKP Cargo (PKP.PL) według szacunków miało 1,27 mld złotych przychodów, 258 mln złotych EBITDA oraz 53 mln złotych zysku netto w 1 kwartale. Raport zostanie opublikowany 23.05.19 r.
 • Famur (FMF.PL) podpisał z JSW (JSW.PL) umowę o wartości 123,7 mln złotych netto na  dostawę do KWK Knurów-Szczygłowice kompleksu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Termin realizacji wynosi do 20 tygodni od zawarcia umowy.
 • Prezes Boombit poinformował przy okazji debiutu na giełdzie, że spółka nie planuje obecnie kolejnych emisji akcji. Boombit zanotował 1 mln pobrań gry Idle Coffee Corp w ciągu pięciu dni od globalnej premiery.
 • Play (PLY.PL) rozpoczął proces przejścia na własną sieć w Trójmieście - Jean Marc Harion, prezes.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)


 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót