Puls GPW: Wyciszone wzrosty W20 przed publikacją ADP z USA

12:27 6 grudnia 2023
  • W20 notuje 0,35% wzrost i utrzymuje się powyżej 2300 punktów
  • Optymizm na europejskich indeksach przed odczytem ADP z USA
  • MCI Capital (MCI.PL) zyskuje 15% po powrocie notowań na GPW
  • BNP Paribas (BNPPP.PL) oczekuje straty netto w IV kw. 2024 
  • WIG Banki utrzymuje się w okolicach historycznych szczytów,
  • Akcje Energa (ENG.PL) bez reakcji na publikację nowej strategii spółki
  • Auto Partner (APR.PL) z blisko 25% dynamiką sprzedaży r/r w listopadzie
  • Akcje Wittchen (WTN.PL) notują 4,5% wzrosty i docierają do oporu 30 PLN za walor

Dzisiejsza sesja w Polsce przebiega w umiarkowanie pozytywnych nastrojach, a większość indeksów w Europie notowana jest wyżej. Kluczową publikacją makro dzisiejszego dnia jest zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (ADP) w USA (14:15). Rynek spodziewa się mocniejszego odczytu niż poprzednio, consensus wskazuje na 130 tys. wobec 113 tys. wcześniej. Wczorajsze JOLTS ze Stanów Zjednoczonych wypadły znacznie poniżej prognoz, a odpowiednio niższe ADP prawdopodobnie sprawi, że traderzy dostrzegą uzasadnienie dla oczekiwanej gołębiej zmiany w polityce monetarnej, w 2024 roku. Ponieważ sentyment na WIG20 w dużej mierze zależny jest od nastrojów globalnych, potencjalna zmiana oczekiwań rynkowych na nieco bardziej jastrzębie i przedłużający się okres wyższych stóp stanowi pewne ryzyko dla sentymentu wokół warszawskiej giełdy.

Spośród WIG20 najwyższe wzrosty notuje Allegro i LPP. Pepco okazuje się odporne na niedźwiedzie komentarze analityków. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Wykres W20 (D1)

Notowania W20 znajdują się w tendencji wzrostowej i patrząc na ostatnie wzrostowe fale, widzimy, że ich zasięg był bardzo zbliżony, choć różnie rozciągnięty w czasie (dynamika) i wynosił ok. 400 punktów. W przypadku krótkoterminowego cofnięcia, jako najbliższe wsparcie należy niezmiennie obserwować poziom 2230 pkt  tj. dolne ograniczenie geometrii 1:1. W przypadku większej ok. 10% korekty istotny może okazać się poziom 2100 punktów, gdzie widzimy 23,6 zniesienie fali wzrostowej z jesieni 2022 roku. Niemniej jednak w każdej z poprzednich fal wzrostowych, indeks po chwilowym ochłodzeniu (konsolidacji lub płytkiej korekty) kontynuował wzrost i osiągał nowe maksima 'w drugiej fali', po których dopiero przychodziła większa korekta. Taki scenariusz tym razem mógłby zrealizować się po dotarciu indeksu w okolice bliskie historycznych maksimów przy 2500 punktów. O ile sentyment na giełdach globalnych będzie wciąż pozytywny i tym razem, taki scenariusz ten wydaje się możliwy do realizacji. Źródło: xStation5

Wiadomości

Zarząd BNP Paribas (BNPPP.PL) zaakceptował szacunkową wartość rezerwy portfela umów frankowych kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2023 r. Kwota wyniosła 1,019 mld PLN wobec 1,98 mld PLN w całym roku 2023. Bank poinformował, że dynamiczny wzrost rezerw na straty z kredytów CHF związany jest 'głównie z aktualizacją szacunków dotyczących napływu nowych pozwów sądowych, liczby zawieranych z Klientami ugód mających na celu konwersję kredytów w CHF na PLN oraz aktualizacji innych parametrów uwzględnianych w modelu. Bank spodziewa się, że w wyniku rezerwy odnotuje stratę w IV kwartale 2023 r. ale dzięki wynikom z działalności operacyjnej z trzech poprzednich kwartałów, wynik roczny będzie dodatni. Bank potwierdził, że wyższe rezerwy nie przeszkodzą mu w realizacji celów strategicznych.

Akcje BNP Paribas pokonały 38,2 zniesienie Fibonacciego fali wzrostowej z 2021 roku i teraz głównym oporem jest poziom 85 PLN, gdzie widzimy 23,6 Fibo. Patrząc na układ wzrostowy, niewykluczona jest korekta po dotarciu do głównego poziomu oporu. Historycznie po wzrostach o podobnej skali miała miejsce korekta ruchu lub konsolidacja. Źródło: xStation5

Analitycy Noble Securities obniżyli cenę docelową dla Celon Pharma (CLN.PL) do 29,1 PLN. Aktualna cena akcji wynosi 15,9 PLN.

Akcje Auto Partner (APR.PL) zyskują niemal 2%. Opublikowane przez firmę przed sesją dane o sprzedaży za listopad wskazały na spory wzrost do 324,4 mln PLN wobec 259,98 mln PLN w listopadzie 2022 roku (wzrost o niemal 25%). Spółka szacuje, że w ujęciu narastającym za okres od stycznia do listopada br. przychody wyniosą 3,39 mld PLN (blisko 30% wzrost r/r) wzrost.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata