Spółka tygodnia - Intel (28.09.2023)

13:52 28 września 2023
  • Intel pozostaje w tyle za Nvidią i AMD
  • Firma osiągała słabsze wyniki od konkurentów podczas szaleństwa AI
  • Akcje Intela są jednak o 30% wyższe od początku roku
  • Nadzieje na ożywienie popytu na komputery PC i zwiększenie wydatków na chipy AI
  • Na początku 2023 roku spółka obniżyła dywidendę o 65%
  • Cena akcji testowała dolną granicę kanału wzrostowego

Akcje spółek technologicznych były motorami napędowymi na giełdach w tym roku, szczególnie w pierwszej połowie 2023 r. Wzrosty na akcjach technologicznych były napędzane szaleństwem związanym ze sztuczną inteligencją, co popchało akcje takich firm jak Nvidia czy AMD do nowych rekordowych poziomów. Jednak jedna ważna spółka w sektorze technologicznym – Intel – pozostawała w tyle za liderami. Przyjrzyjmy się bliżej spółce, czy rzeczywiście radzi sobie aż tak słabo i jak wygląda jej wycena.

Słaba wydajność?

Podczas gdy wiele znanych firm technologicznych odnotowało w tym roku silny wzrost dzięki szaleństwu związanemu ze sztuczną inteligencją, Intel pozostaje w tyle. To w pewnym stopniu prawda – Intel nie cieszy się tak mocnymi wzrostami jak np. Nvidia czy AMD i nie osiągnął w tym roku nowych rekordów. Nie oznacza to jednak, że w ogóle przegapił tegoroczny wzrost sektora technologicznego. W rzeczywistości Intel zyskał około 31% od początku roku. Chociaż jest to niższa stopa zwrotu od początku roku niż uzyskana przez Nasdaq-100 lub VanEck Semiconductor ETF, jest ona wyższa niż stopa zwrotu osiągana przez wielu konkurentów Intela.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Firma próbuje zmienić swój biznes

Choć akcje Intela nie zachowują się dużo gorzej od sektora szeroko pojętej technologii i jego najbliższych konkurentów, sytuacja wygląda znacznie gorzej patrząc na sam biznes. Spółka ma problemy ze wzrostem sprzedaży w swoim podstawowym segmencie komputerów PC. Co więcej, segment centrów danych również boryka się z trudnościami, a Intel stale traci udział w rynku na rzecz swojego głównego rywala, AMD. Wiele jednak wskazuje na to, że zwrot może nastąpić już wkrótce. Część analityków widzi potencjał do odbicia w segmencie PC w przyszłym roku. Co więcej, oczekuje się, że zwiększone wydatki na generatywną sztuczną inteligencję również doprowadzą do zwiększonego zapotrzebowania na procesory. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że procesory graficzne cieszą się większym zainteresowaniem w sferze AI, więc masowe zainteresowanie chipami Nvidii w tym roku nie powininno być zaskoczeniem. Oprócz poprawy perspektyw podstawowej działalności Intela, firma zareagowała także na niedawne pogorszenie wyników finansowych, podejmując działania mające na celu redukcję kosztów.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Wycena

Rzućmy okiem na wycenę Intela za pomocą 3 często używanych metod wyceny - DCF, mnożników i modelu dywidendowego Gordona. Pragniemy podkreślić, że wyceny te mają charakter wyłącznie prezentacyjny i nie należy ich traktować jako rekomendacji lub cen docelowych.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Zacznijmy od metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Przeprowadziliśmy uproszczoną wycenę DCF, wykorzystując jako założenia w modelu średnie z 5 lat. Do założeń dotyczących wartości końcowej wykorzystaliśmy średni 5-letni WACC jako końcowy WACC i 4% stopę wzrostu przychodów terminalowych. Horyzont analizy ustalono na 5 lat, po czym obliczono wartość końcową. Metoda DCF przy takich założeniach prowadzi nas do wyceny Intela na poziomie 43,22 dolarów – czyli prawie 25% powyżej aktualnej ceny rynkowej. Wartość końcowa stanowi 80,8% prognozy.

Jak zwykle jednak należy zachować ostrożność. DCF jest bardzo wrażliwy na przyjęte założenia. Poniżej przedstawiono dwie macierze wrażliwości – jedną dla różnych założeń dotyczących marży operacyjnej i wzrostu przychodów oraz jedną dla założeń terminowej stopy WACC i terminowej stopy wzrostu przychodów.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Porównanie mnożników

Następnie przejdźmy do mnożnikowego porównania dla Intela. Po pierwsze, stworzyliśmy szeroką grupę porównawczą amerykańskich producentów chipów, w tym Nvidia, IBM, Advanced Micro Devices, Qualcomm, BroadCom, Micron Technology, Microchip Technology, Analog Devices i Texas Instruments. Jednak tegoroczny wzrost cen akcji Nvidii i AMD znacznie zawyżył ich mnożniki, co wywindowało średnie dla grupy porównawczej wyraźnie w górę. Aby temu zaradzić, zdecydowaliśmy się zastosować mediany dla grupy porównawczej. Ze względu na to, że Intel osiągnął ujemny wynik netto i ujemne wolne przepływy pieniężne w czterech ostatnich kwartałach łącznie, nie można obliczyć mnożników P/E i P/FCF dla Intela, a wyceny z wykorzystaniem mediany grupy porównawczej nie miałyby większego sensu (wyceny byłyby ujemne). Jednakże, biorąc średnią z wycen obliczoną przy użyciu czterech pozostałych mnożników, otrzymujemy wycenę Intela na poziomie 76,84 USD za akcję! Oznaczałoby to, że akcje Intela są znacząco niedowartościowane, ale trzeba mieć na uwadze, że Intel spóźnił się na rajd związany z AI i jego obecna wycena zdaje się to odzwierciedlać (oprócz dość słabych fundamentów).

Mnożniki dla Intela i jego konkurentów. Źródło: XTB, Bloomberg Finance LP

Model wzrostu Gordona

Trzecią metodą wyceny, którą się posłużymy, jest Gordon Growth Model, metoda oparta na dywidendach. Intel ma długą historię wypłacania i zwiększania dywidend, ale kluczową kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że na początku tego roku dokonano ogromnej obniżki dywidendy. Kwartalną wypłatę obniżono z 0,365 dolara na akcję do 0,125 dolara na akcję. To 65% obniżki! Skumulowana dywidenda za ostatnie 4 kwartały wynosi 0,98 dolara na akcję. Uwzględnienie tej wartości w modelu wzrostu Gordona, a także historyczny koszt kapitału własnego na poziomie około 9% i historyczny wzrost dywidendy na poziomie 6%, prowadzi nas do wyceny na poziomie 34,63 USD za akcję – prawie dokładnie zgodnie z obecną ceną rynkową.

Jeśli jednak pozostawimy założenia dotyczące kosztu kapitału własnego i wzrostu dywidendy bez zmian, ale przyjmiemy wartość 0,50 USD na akcję jako roczną dywidendę (4 kwartały wypłat po 0,125 USD), model zapewni nam wycenę na poziomie zaledwie 17,67 USD – prawie 50% poniżej aktualnej ceny rynkowej .

Macierz wrażliwości dla modelu wzrostu Gordona firmy Intel z 0,50 dolara wykorzystaną jako roczna dywidenda. Źródło: Badania XTB, Bloomberg

Spojrzenie na wykres

Na koniec przyjrzyjmy się sytuacji technicznej na wykresie Intela (INTC.US). Patrząc na wykres D1, widzimy, że ruch w dół w latach 2021/22 został zatrzymany około rok temu w obszarze 25 dolarów na akcję. Od tego momentu można zaobserwować stały ruch w górę. Od początku 2023 r. akcje poruszają się w zwyżkowym kanale cenowym. Jednak niedawna próba przebicia się powyżej górnej granicy kanału zakończyła się niepowodzeniem i notowania zaczęły się cofać. W tym tygodniu cena wycofała się i przetestowała dolną granicę kanału, ale bykom udało się zapobiec wybiciu w dół. Krótkoterminowy opór do obserwacji można znaleźć w obszarze 36,50 dolarów, natomiast kluczowy opór można znaleźć w obszarze 41,00 dolarów, gdzie można znaleźć górną granicę kanału oraz zniesienie 38,2% ruchu w dół z 2021/22. Kluczowe wsparcie, na które warto zwrócić uwagę w przypadku wybicia poniżej dolnej granicy zwyżkowego kanału, znajduje się na poziomie 33,05 USD i jest oznaczone dolną granicą struktury Overbalance.

Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata