Sp贸艂ki finansowane d艂ugiem pod presj膮 馃搲馃搶 Trac膮 walory Tilray i Aurora Cannabis

17:07 6 grudnia 2022

Restrykcyjna polityka rezerwy federalnej wywar艂a olbrzymi膮 presj臋 na sp贸艂ki gie艂dowe, kt贸re nie generowa艂y dodatnich przep艂yw贸w pieni臋偶nych i uzale偶nia艂y sw贸j biznes w znacznym stopniu od koniunktury rynku,聽dost臋pu do taniego kredytu i ryzykownych dzia艂a艅 funduszy inwestycyjnych. W obliczu obaw o wyd艂u偶aj膮cy si臋 cykl zacie艣niania polityki monetarnej Fed trac膮 dzi艣 walory sp贸艂ek z rynku konopii indyjskich, Aurora Cannabis (ACB.US) i Tilray (TLRY.US):

Chart showing the shift to debt financing in the cannabis industryWzrost koszt贸w finansowania prze艂o偶y艂 si臋聽r贸wnie偶 na pogarszaj膮ce sie warunki funkcjonowania聽biznes贸w zwi膮zanych z konopiami indyjskimi jak Aurora Cannabis (ACB.US) czy Tilray (TLRY.US). Obie sp贸艂ki trac膮 dzi艣 blisko 10%.聽Widzimy, 偶e w 2022 finansowanie bran偶y聽spad艂o聽o prawie 65%.聽W zwi膮zku ze stopniowym wycofywaniem si臋 z聽dzia艂alno艣ci funduszy private equity i venture capital聽sp贸艂ki zosta艂y zmuszone zosta艂y do zwi臋kszenia ryzykownego聽finansowania w艂asnej聽dzia艂alno艣ci d艂ugiem. Co warto nadmieni膰, okres awersji do ryzyka przychodzi po rekordowym pod tym wzgl臋dem poprzednim roku. W聽ci膮gu 4聽pierwszych tygodni 2021 roku finansowanie kapita艂em wynios艂o prawie 4,7 mld USD, prawie 450% wi臋cej ni偶 w bie偶膮cym roku. W 2022 roku finansowane d艂ugiem pierwszy raz od lat przekroczy艂o kwot臋 finansowania kapita艂em (1,37 mld USD vs 1,1 mld USD).聽殴r贸d艂o: Virdian Capital聽

Poni偶ej wymienimy kilka innych sp贸艂ek, kt贸re w tym roku przyj臋艂y pot臋偶ne uderzenie, powoduj膮ce聽ponad 90% wyprzeda偶 akcji:

Walory聽Snap (SNAP.US)聽dzia艂aj膮cego na rynku reklamy pot臋偶nie spad艂y po tym jak sp贸艂ka nie by艂a聽 w stanie sprosta膰 prognozom analityk贸w w zakresie聽rosn膮cych przychod贸w, kt贸re w 2021 roku napawa艂y rynki optymizmem co do prognozowanej przysz艂ej mar偶owo艣ci. Nie pozosta艂o to oboj臋tne dla wycen, kt贸re konsekwentnie ros艂y聽przez dwa ostatnie lata, gdy stopy procentowe by艂y bliskie zeru.聽Biznes sp贸艂ki podupad艂 w obliczu wycofywania si臋 reklamodawc贸w z sektora reklamy.聽Ograniczone bud偶ety聽marketingowe聽i sprzeda偶owe tysi臋cy firm spodziewaj膮cych si臋 spowolnienia gospodarczego sprawi艂y, 偶e wzrost przychod贸w sp贸艂ki w III kw. wyni贸s艂聽5,7% wobec III kw. 2021. W poprzednim roku, w ka偶dym kwartale notowa艂a dwucyfrowe wzrosty przychod贸w i bi艂a oczekiwania Wall Street.

Walory Virgin Galactic (SPCE.US) znalaz艂y si臋 pod presj膮 poniewa偶 sp贸艂ka maj膮ca oferowa膰 us艂ugi w zakresie turystyki kosmicznej wci膮偶 'spala' udost臋pnion膮 jej got贸wk臋 w rekordowym tempie przynosz膮c minimalne zyski. W bessie inwestorzy wykazuj膮 si臋 zdecydowanie mniejsz膮 cierpliwo艣ci膮 i tolerancj膮 ryzyka przez co akcje sp贸艂ki spad艂y o ponad 90% licz膮c od szczyt贸w z lipca 2021 roku, gdy Richard Branson wyprzedzi艂 Jeffa Bezosa w komercyjnym wy艣cigu kosmicznym. Pocz膮tkowo kolejny testowy lot samolot贸w Virgin Galactic mial odby膰 si臋 na pocz膮tku tego roka, obecnie sp贸艂ka przenios艂a termin na I kwarta艂 przysz艂ego roku. W 2022 podpisa艂a kilka istotnych partnerstw biznesowych m.in. z koncernem Textron, kt贸ry ma dostarczy膰 cz臋艣ci dla nowej generacji statk贸w kosmicznych. Informowa艂a te偶 o budowie w艂asnego zak艂adu konstrukcyjnego聽w Phoenix. Inwestorzy w otoczeniu rosn膮cych st贸p procentowych chc膮 jednak w ko艅cu zobaczy膰 mar偶e i lec膮cych w kosmos klient贸w - nie zapowiedzi i informacje. Obawy o wstrzymanie finansowania dla sp贸艂ki wzros艂y w otoczeniu coraz bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej.

Walory Carvany聽 (CVNA.US)聽do niedawna jeszcze najszybciej rozwijaj膮cej si臋 platformy do sprzeda偶y samochod贸w u偶ywanych w USA w tym roku spad艂y o prawie 97%. Wobec olbrzymiego poziomu聽zad艂u偶enia i coraz wy偶szych st贸p procentowych inwestorzy obawiaj膮 si臋 bankructwa. Sprzeda偶 u偶ywanych samochod贸w w USA spad艂a o oko艂o 13% rok do roku w trzecim kwartale 2022 roku co odbi艂o si臋 na wynikach firmy.聽Wed艂ug FactSet sp贸艂ka posiada 7 mld USD d艂ugu i nie ma znacz膮cej got贸wki w bilansie. Wci膮偶 nie posiada te偶 wci膮偶 pozytywnych przep艂yw贸w pieni臋偶nych.聽Zad艂u偶enie netto w stosunku do got贸wki w bilansie sp贸艂ek spoza sektora bankowego, z indeksu S&P500 jest 艣rednio dwukrotnie mniejsze ni偶 w przypadku Carvany.聽W sierpniu, kiedy stopy procentowe wzros艂y, a popyt na u偶ywane samochody os艂ab艂, Carvana postawi艂a sobie za cel wygenerowanie dodatniej wolnej got贸wki poprzez obni偶enie koszt贸w, tak aby firma mog艂a si臋 finansowa膰 si臋 bez聽potrzeby dodatkowego zad艂u偶enia lub kapita艂u w艂asnego jednak nie聽nie osi膮gn臋艂a聽swoich cel贸w wykorzystuj膮c聽200 mln USD聽wi臋cej od聽oczekiwa艂膮. Wall Street nie spodziewa si臋聽pozytywnych wolnych przep艂yw贸w pieni臋偶nych w sp贸艂ce聽a偶 do 2026 roku. Wy偶sze ceny paliw i wysokie stopy procentowe sprawi艂y, 偶e rynek samochod贸w zd drugiej r臋ki w USA os艂ab艂, zmienne 艣rodowisko finansowania wywar艂o pot臋偶n膮 presj臋 na Carvanie.

Wykres walor贸w Carvany, Virgin Galactic (fioletowy) oraz聽Snap (偶贸艂ty), interwa艂 W1. Wykres pokazuje, skal臋 w jakiej rok 2022 uderzy艂 w sentyment i biznesy prowadzone przez sp贸艂ki posiadaj膮ce znacz膮ce zad艂u偶enie w relacji do kapitalizacji rynkowej. Szczeg贸lnie wyra藕ny jest przypadek Carvany, kt贸rej poziom zad艂u偶enia wynosi 7 mld USD wobec 374 mln USD aktyw贸w, wska藕nik debt to equity wynosi 1,87 w zestawieniu z 1,29聽dla Snapa i 0,68 dla Virgin Galactic. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t