Trzy istotne elementy dla rynków akcji

13:44 21 lutego 2019

Początek tego roku był bardzo zaskakujący na rynkach akcji całego świata, a Wall Street zdołało zanegować całą grudniową wyprzedaż. Również indeksy w Niemczech, czy Chinach zanotowały przyzwoite wzrosty. Głównym wsparciem we wzrostach była zmiana retoryki płynącej z Rezerwy Federalnej, jednak trzeba pamiętać również o innych czynnikach, które mają wpływ na rynki akcji. Prezentujemy je w poniższej analizie.

Podsumowanie:

  • Umowa handlowa z Chinami została już zdyskontowana przez rynki
  • Taryfy na samochody największym politycznym zagrożeniem
  • Dane z przemysłu sugerują, że ryzyko spowolnienia nie słabnie
  • US500 testuje główny opór, a DE30 z formacją odwróconej głowy z ramionami

Porozumienie handlowe coraz bardziej prawdopodobne

Prawie pewne jest, że porozumienie handlowe nie zostanie podpisane do końca lutego, lecz Biały Dom jest gotowy wydłużyć okres negocjacyjny, co pozwoli prowadzić dalsze rozmowy. Rynki akcji w USA i Chinach rosły na fali informacji z handlu, jednak cały czas nie jest pewne jak będzie wyglądała końcowa umowa. USA chce zapobiec kradzieży wartości intelektualnej przez chińskie firmy, otwarcia chińskiego rynku dla amerykańskich przedsiębiorstw oraz zatrzymania sterowania kursem walutowym przez Pekin w celu zwiększenia atrakcyjności swoich produktów. Jest całkiem prawdopodobne, że umowa zostanie podpisana, lecz Biały Dom zostawi sobie furtkę, aby wrócić z taryfami, jeśli nie będzie zadowolony z przestrzegania postanowień przez Chiny.

Taryfy celne na przemysł samochodowy uderzą w Azję i Europę

Prezydent Donald Trump otrzymał w niedzielę raport z Departamentu Handlu dotyczący przemysłu motoryzacyjnego. Amerykański prezydent może go użyć jako pretekst do nałożenia taryf celnych na import samochodów. Istnieją plotki o tym, że stawka celna sięgnie aż 25%, co oczywiście uderzy bardzo mocno w eksporterów na amerykański rynek. Kanada i Meksyk są w tej kwestii najbardziej narażone, jednak zostaną  wyłączone z taryf na podstawie nowej umowy USMCA. Kraje takie jak Japonia, Korea Południowa, Niemcy, czy Szwecja oraz kraje Europy Środkowej zostaną jednak poważnie dotknięte w czasie spowolnienia gospodarczego w tamtych regionach. Jest bardzo prawdopodobne, że Donald Trump chce umową handlową z Chinami otworzyć sobie nowy front negocjacyjny.

Kanada i Meksyk będą wyłączone z taryf na samochody i części, jednak Japonia, Korea Południowa i Niemcy znajdą się wśród krajów najbardziej dotkniętych. Źródło: XTB Research.

Obawy płynące z przemysłu

Dane makro były w ostatnim czasie mieszane, lecz ostatni trend w przemyśle jest bardzo niepokojący. Dane za luty z Japonii i Niemiec były fatalne. Obecnie inwestorzy będą oczekiwali na kolejne odczyty z Chin. Rynek akcji jak na razie ignoruje te ryzyka.

Analiza techniczna

US500

Pomimo wzrostu obaw, US500 odrobił grudniowe straty i obecnie znajdujemy się w pobliżu oporu na poziomie 2815 pkt. Ostatnim razem ten poziom był testowany, kiedy rynki cieszyły się z rozejmu między USA a Chinami na szczycie G20 w Buenos Aires. W tym miejscu znajduje się również zniesienie 78,6% ostatnich spadków. Ten sam poziom powstrzymał na chwilę odreagowanie w tamtym roku.

DE30

Niemiecki indeks podobnie jak US500 odrobił spadki z końcówki roku, jednak jego wykres wygląda dużo inaczej, ponieważ DE30 spadał systematycznie już od początku 2018 roku. W rezultacie na wykresie możemy zauważyć formację odwróconej głowy z ramionami, a w tym tygodniu doszło do wybicia linii szyi. Trzeba jednak zauważyć, że problemem dla byków mogą być kolejne opory. W tym momencie DE30 testuje spadkową linię trendu, a porównując obecne odreagowanie z tym, które miało miejsce na wiosnę 2018 roku, celem dla byków wydają się okolice 11775. Źródło: xStation5.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót