Otwórz konto Otwórz demo

Turecka lira traci po fatalnych danych z rynku pracy

13:14 15 kwietnia 2019

Turecka lira jest zdecydowanie najsłabszą walutą w poniedziałek po tym, jak raport z rynku pracy pokazał wzrost stopy bezrobocia do 14,7% - poziomu najwyższego od ponad 10 lat! Lira straciła już w kwietniu niemal 4% wobec dolara i to pomimo faktu, że inne waluty rynków wschodzących w tym samym czasie dość zauważalnie zyskały. USDTRY jest obecnie nieco poniżej 5,80, a to oznacza, że blisko jest nie tylko tegoroczne maksimum (5,8425), ale także ważna strefa 5,90-6,00.

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót