📉 Wyprzedaż obligacji przyspiesza❗

16:51 25 marca 2022

Rentowność 10-letnich obligacji USA skoczyła powyżej 2,46%

W oczekiwaniu na zbliżający się cykl zacieśniania polityki, światowy rynek obligacji wznowił ruch w dół po ostatnich kilku jastrzębich komentarzach członków FED, które z kolei doprowadziły rynki do postawienia na większe prawdopodobieństwo podniesienia stóp przez Fed o 50, a nie 25 punktów bazowych podczas kolejnego posiedzenia w maju. Główne banki centralne starają się ograniczyć inflację, która obecnie osiąga rekordowe poziomy w Europie i 40-letni szczyt w USA. Podczas dzisiejszej sesji rentowność 10-letnich obligacji USA, która nadaje ton kosztom zadłużenia przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na całym świecie, wzrosła powyżej 2,46%, poziomu niewidzianego od maja 2019 r. Rentowność 10-letnich niemieckich obligacji, będących benchmarkiem dla Europy, skoczyła do 0,56%, najwyższego poziomu od maja 2018 r., natomiast rentowność 10-letnich francuskich obligacji utrzymała się powyżej 1%.

TNOTE wznowił ruch spadkowy i przełamał się poniżej głównego wsparcia na poziomie 122,50, które zbiega się z 78,6% zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej zapoczątkowanej w październiku 2018 r. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, ruch spadkowy może przyspieszyć w kierunku 117,50. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót
Xtb logo

Dołącz do ponad 781 000 inwestorów z całego świata