Co to jest dzień trzech wiedźm?

  • Dzień trzech wiedźm to popularna nazwa, w kręgach ekonomistów, trzeciego piątku każdego ostatniego miesiąca kwartału

  • Jest to czas, kiedy w tym samym dniu wygasają kontrakty terminowe (futures) na indeksy, opcje na indeksy oraz opcje na akcje.

Dzień trzech wiedźm odbywa się cztery razy w roku w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia. Szczególnie ostatnia godzina handlu może doprowadzić do dużej zmienności na rynku, nosi ona nazwę godziny trzech wiedźm. Ze względu na dużą zmienność i, w konsekwencji, zwiększone ryzyko, wielu inwestorów zamyka swoje pozycje przed dniem trzech wiedźm.