Dźwignia Finansowa - Lewar I Definicja I XTB

  • Mechanizm funkcjonujący na rynku instrumentów pochodnych, pozwalający na inwestowanie znacznie większych środków od fizycznie posiadanego kapitału.

  • Oznacza to również, że przez to możesz proporcjonalnie więcej zyskiwać lub tracić.

Często widzimy, że na jednym instrumencie finansowym można inwestować z dźwignią 1:100, a na innym z dźwignią 1:50. Co to oznacza? W przypadku dźwigni 1:100 wymagany jest jedynie 1% wartości nominalnej transakcji, aby móc otworzyć pozycję. Natomiast w przypadku dźwigni 1:50 potrzeba 2% wartości nominalnej transakcji, aby móc otworzyć pozycję.

Zastosowanie dźwigni wymaga posiadania odpowiedniego depozytu zabezpieczającego, do otwarcia pozycji. Depozyt zabezpieczający nie jest kosztem transakcji dlatego, kiedy pozycja zostaje zamknięta, znów możesz wykorzystać swoje środki.

Z jednej strony dźwignia może być bardzo pomocna, ponieważ możesz osiągać znacznie większe zyski, z drugiej strony stosowanie dźwigni finansowej wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ może również powodować duże straty. Musisz wiedzieć, jak umiejętnie wykorzystać mechanizm dźwigni finansowej, dlatego przeczytaj o zarządzaniu ryzykiem, co jest kluczowym czynnikiem w osiągnięciu sukcesu na rynku.