CFD na akcje spółek giełdowych – inwestowanie w CFD na akcje giełdowe

5 minute(s)

Zacznij inwestować dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Zacznijmy prostą definicją: akcje spółek giełdowych to papiery wartościowe, wskazujące na uczestnictwo w spółce oraz stanowiące prawo do określonej części kapitału akcyjnego i dochodu spółki. Oznacza to, że jeśli kupujesz papiery wartościowe konkretnej spółki, stajesz się poniekąd jej właścicielem. Posiadasz część kapitału spółki oraz masz prawo do części jej zysku (otrzymujesz uprawnienia do dywidendy). Oczywiście istnieje wiele rodzajów akcji, jednak warto skupić się na akcjach zwykłych ze względu na ich duży udział w rynku.

W momencie, gdy stajesz się udziałowcem większościowym lub właścicielem spółki, handel akcjami giełdowymi staje się bardziej skomplikowany. W takiej sytuacji nie tylko decydujesz o losie zakupionych papierów wartościowych, ale także masz prawo do decydowania o przyszłości firmy, uczestnicząc w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Właściciele akcji zwykłych mogą głosować w sprawach dotyczących spółki, takich jak skład Zarządu, fuzje, nabywanie i przejęcia.

Czym są akcje CFD? 

Termin CFD jest skrótem oznaczającym angielskie określenie kontraktu na różnicę kursową. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kontrakt pomiędzy dwoma podmiotami zazwyczaj określanymi jako „kupujący” i „sprzedający” dotyczący ruchu ceny danego aktywa. W przypadku akcji CFD, strony kontraktu spekulują nad kierunkiem, jaki w przyszłości obiorą dane akcje. Na przykład, kupiec CFD na Apple (CFD na akcje giełdowe Apple) zakłada, że akcje Apple wzrosną w przyszłości.

Poniżej przedstawiono kilka kluczowych cech kontraktów CFD, mających wpływ na unikatowość tego produktu oraz emocje jakie towarzyszą handlowi:

  • CFD to instrumenty pochodne
  • CFD są lewarowane
  • Umożliwiają zarabianie zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen
  • Kontrakty na różnicę kursową znajdują się w naszej ofercie. Na ponad 1500 globalnych rynkach oferujemy kontrakty na indeksy, akcje giełdowe, waluty, kryptowaluty, surowce i ETFy

Możliwość zajmowania długich lub krótkich pozycji w połączeniu z lewarowaniem CFD sprawia, że tego typu kontrakty są dziś jednym z najbardziej elastycznych i popularnych rodzajów krótkoterminowego tradingu na rynkach finansowych. Więcej na ten temat przeczytasz w naszej sekcji edukacyjnej.

 

Czym różnią się akcje spółek giełdowych od CFD na akcje?

 

XTB oferuje CFD na akcje spółek giełdowych, jednak nie są one typowymi akcjami giełdowymi. Mimo iż zachowują się podobnie do akcji bazowych, dają także dodatkowe możliwości. Zerknij na główne kwestie związane z akcjami CFD

 

  • Handel na CFD umożliwia zajęcie pozycji długiej (buy), jeśli uważasz, że cena akcji wzrośnie, lub pozycji krótkiej (sell) w przypadku, gdy przewidujesz, że cena spadnie. Dlatego też CFD są bardziej elastyczne niż handlowanie rzeczywistymi akcjami, dając możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach, kiedy Twoje prognozy rynkowe się sprawdzą.
  • Możesz handlować akcjami CFD z dźwignią sięgającą nawet 1:10. Oznacza to, że możesz handlować z mniejszym depozytem niż wymaga tego kupno normalnej akcji giełdowej. Depozyt zabezpieczający wymagany przy otwarciu pozycji zależy od kapitalizacji, płynności i zmienności danej akcji. Należy jednak pamiętać, że dźwignia działa w obie strony. Może zarówno pomóc w generowaniu wyższego zysku, jak i doprowadzić do znacznych strat kapitału, nawet tak wysokich, jak Twój depozyt.
  • Podczas handlu na CFD pobierana jest dzienna opłata finansowania pozycji zwana punktami swapowymi. Jest ona niezbędna ze względu na inwestowanie z zastosowaniem depozytu zabezpieczającego.
  • Możesz poszukać spółek dywidendowych i zyskiwać dzięki wypłacie przez nie dywidendy (w przypadku długiej pozycji Twoje saldo będzie dostosowane dodatnio przy wypłacie dywidendy, natomiast salda w przypadku krótkiej pozycji będzie dostosowane ujemnie). Prawa poboru i splity są dokonywane w bardzo podobny sposób.
  • Transakcje dokonywane na akcjach CFD mogą prowadzić do naliczania podatków, w zależności od regulacji konkretnych rynków bazowych.
  • Kupno akcji CFD nie oznacza, że stajesz się właścicielem spółki, w odróżnieniu od normalnych akcji. Oznacza to, że możesz decydować o przyszłości firmy tylko wtedy, gdy posiadasz jej akcje. W przypadku CFD jest to niemożliwe.

 

Da się zauważyć, że istnieją pewne różnice między akcjami CFD i normalnymi akcjami. Jednak ceny obu instrumentów zachowują się dokładnie tak samo. Oznacza to, że możesz cieszyć się z korzyści związanych z inwestowaniem w akcje bez faktycznego ich posiadania.

Inwestowanie w CFD na akcje giełdowe?

 

Aby zacząć inwestować w CFD na akcje giełdowe (na Apple, Facebooka, Coca Colę itd.) wystarczy założyć konto inwestycyjne. Proces otwierania konta w XTB jest szybki i bardzo prosty. Warto podkreślić, że dostęp do naszych platform możesz zdobyć w mniej niż 15 minut. Przygotuj dokument identyfikacyjny (dowód osobisty lub paszport), naciśnij przycisk “Otwórz konto” w prawym górnym rogu naszej strony i wypełnij formularz. Gotowe! Możesz zacząć handlować zaraz po ukończeniu procesu zakładania konta, gdy Twoje dokumenty będą już zweryfikowane.

 

Jeśli chcesz wypróbować jedną z naszych platform tradingowych lub przetestować swoją strategię tradingową, załóż konto demo. Konta demonstracyjne są kontami tymczasowymi, na których bez ryzyka używasz wirtualnych środków. Możesz wypróbować demo xStation w wersji desktopowej, na komórce, smartwatchu lub tablecie! Dowiedz się więcej o naszych platformach tradingowych.

 

Jeśli już posiadasz rzeczywiste konto tradingowe i masz dostęp do jednej z naszych platform, koniecznie sprawdź sekcję edukacyjną, aby z filmiku instruktażowego dowiedzieć się, jak otworzyć pozycję . Znajdziesz tam także przydatne informacje dotyczące zarówno pozostałych funkcji naszych platform, jak i innych rynków oraz szczegóły analizy fundamentalnej i technicznej.

Kto reguluje XTB?

XTB jest jednym z największych na świecie notowanych na giełdzie domów maklerskich oferujących instrumenty CFD z ponad 14-sto letnim doświadczeniem. Podmioty z grupy kapitałowej XTB są regulowane przez największe światowe organy, m.in Financial Conduct Authority, KNF oraz CMB.

Jesteśmy jednym z wiodących domów maklerskich w Europie, z 5-cio gwiazdkową oceną na Trustpilot, wielokrotnie nagradzaną platformą inwestycyjną, ponad 14-sto letnim doświadczeniem, biurami w ponad 10 krajach oraz rozbudowaną ofertą edukacyjną.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.