Bitcoin i inne kryptowaluty

Tematy powiązane:
Czas czytania: 7 minut(y)

Dowiedz się czym jest Bitcoin oraz co wpływa na jego wartość. Czym jest technologia Blockchain, która jest podstawą istnienia kryptowalut.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Czym jest Bitcoin oraz co wpływa na jego wartość
  • Czym jest technologia blockchain, która stoi za kryptowalutami
  • Jakie są alternatywy dla Bitcoina (znane również jako „altcoins”)

Dawniej kryptowaluty uważane były za coś w rodzaju biletu na loterię. W tym momencie jednak Bitcoin i inne kryptowaluty ugruntowały swoją pozycję i są traktowane jako pełnoprawna klasa aktywów w portfelach inwestycyjnych. W rzeczywistości „cyfrowa rewolucja” w obecnych czasach przypomina gorączkę złota z XIX wieku, z wartością pikującą wraz ze zwiększonym globalnym zainteresowaniem. Można zadać sobie wobec tego pytanie, czym tak właściwie są kryptowaluty oraz w jaki sposób można wziąć udział w technologicznym boomie bez specjalistycznej wiedzy IT? Co należy wiedzieć o tych tajemniczych instrumentach? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest Bitcoin?

Bitcoin jest formą cyfrowej waluty, tworzonej i przetrzymywanej elektronicznie. W przeciwieństwie do tradycyjnych, fizycznych walut jak euro czy dolary, Bitcoiny nie są drukowane, czy namacalne, czyli nie mają swojej formy fizycznej. Zamiast tego są tworzone przez informatyków na całym świecie, z wykorzystaniem programów rozwiązujących problemy matematyczne. Często mówi się o tzw. “kopaniu” kryptowalut, z tym że w porównaniu do gorączki złota, kilofy i łopaty zostały zastąpione poprzez komputery.

Kolejną znaczącą różnicą między kryptowalutami, a fizyczną gotówką są banki. Misją banku centralnego jest stabilizacja własnej waluty. Jednakże w przypadku cyfrowej waluty, nie ma czegoś takiego jak Bank Bitcoina, który jednocześnie byłby jego regulatorem. Jest tak ze względu na to, że na swój sposób Bitcoin jest sam w sobie bankiem. Niezależna księga rozliczeniowa zawiera informacje o stanie własności wszystkich użytkowników oraz historię transakcji pomiędzy nimi. Co więcej, istnieje ograniczona liczba Bitcoinów, co również wyklucza lub przynajmniej minimalizuje rolę instytucji nadzorującej. Spójrzmy na sposób działania:

Podczas gdy banki centralne mogą zwiększyć podaż pieniądza, co mówiąc potocznie jest związane z “dodrukowaniem” pieniądza, Bitcoin ma skończoną liczbę: do 2140 roku w obiegu będzie 21 000 000 Bitcoinów. Można powiedzieć, że podobnie jak ma to miejsce w przypadku złota, mamy ograniczone zasoby Bitcoinów. Co więcej, liczba Bitcoinów wchodzących w obieg jako nagroda dla wykonujących obliczenia matematyczne związane z kwestiami rozliczeniowymi (czyli popularnie mówiąc minerów), spada wraz z wydobyciem coraz większej ilości kryptowaluty. Po wydobyciu 210 000 bloków (co zajmuje w tym momencie mniej więcej 4 lata) nagroda dla minerów spada o połowę. Na początku było to 50 BTC, potem 25 BTC, a obecnie (27.08.2017) kwota ta wynosi 12,5 BTC. Pionierzy kopania Bitcoinów mogli potencjalnie zarobić najwięcej po najmniejszym koszcie. Obecnie w obiegu znajduje się około 16 500 000 Bitcoinów. W rezultacie, pozostało jedynie 4 500 000 Bitcoinów do wydobycia, a ich podaż do cyrkulacji będzie maleć, co jest ważnym czynnikiem deflacyjnym dla kryptowaluty.

Technologia blockchain – serce Bitcoina i innych kryptowalut

Sposób w jaki Bitcoin jest szyfrowany, stanowi rewolucję na polu technologii informacyjnej – technologia, która stoi za tą sprawą nosi nazwę blockchain.

Technologię tę w prosty sposób można zwizualizować jako wieżę budowaną z klocków. Wieża symbolizuje obecny status kont kryptowalutowych (kto i ile ich posiada), widziany przez wszystkich użytkowników Bitcoina. Każdy nowy blok zawiera informację o wszystkich nowych transakcjach, które zmieniają aktualny status kont.

Nowy blok w celu ułożenia na wieży, musi zostać odpowiednio zaszyfrowany i dopasowany. Po całym skomplikowanym procesie polegającym na wykonywaniu obliczeń matematycznych w globalnej sieci komputerów, blok zostaje dołączony i w rezultacie nowe transakcje zostają sfinalizowane. W systemie Bitcoina dochodzi do transferu środków zadeklarowanych wcześniej przez użytkowników.

Jeśli spróbowalibyśmy usunąć lub przenieść blok z dołu wieży, cała struktura zostałaby zniszczona, ponieważ każdy blok w wieży posiada informację z poprzedniego bloku zaszyfrowaną w nim samym. Wstawienie bloku z inną informacją (innym szyfrem) skutkowałoby niedopasowaniem do poprzedniego. Co więcej, wszystkie kolejne bloki uległyby rozłączeniu. W rezultacie informacje zawarte w wieży byłyby traktowane jako nieprawdziwe. To właśnie dlatego technologię blockchain uznaje się jako przełom w dziedzinie bezpieczeństwa.

Kto w takim razie szyfruje kolejne bloki w wieży? Jak ten proces jest przeprowadzany? Osoby szyfrujące dane określa się jako „minerów”, wykorzystują oni zaawansowane oprogramowanie do „kopania” Bitcoinów. Aluzja do wydobywania ma związek z kopalniami złota, ponieważ Bitcoin jest nagrodą dla kopaczy za szyfrowanie kolejnych transakcji. W ten sposób tworzone są nowe Bitcoiny i potencjalnie wypuszczane do obiegu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że „koparki” to drogie i skomplikowane komputery z wysoką mocą konwersji. Jak widać, Bitcoin jest skomplikowanym instrumentem oraz nowym rozdziałem w historii rynków finansowych.

Jakie czynniki wpływają na wartość Bitcoina?

Co się stanie gdy zabraknie Bitcoinów i nie będzie już potrzeby dalszego wydobywania? Po co minerzy mieliby zużywać moc obliczeniową na utrzymanie systemu? Już obecnie częścią nagrody dla kopaczy są koszty transakcji, które w przyszłości będą zyskiem całkowitym minerów. Ale czy te opłaty będą wystarczające dla minerów, aby pokryć koszty koparek oraz odpowiednio na nich zarobić?

Pierwszy i najważniejszy czynnik – koszt koparek zależy od następujących czynników:

  • kosztu energii oraz użytych źródeł energii (ceny elektryczności, odnawialne źródła energii itp.)
  • rozwoju nowych technologii komputerowych (zmniejszenie obecnej konsumpcji).
  • wzrostu popytu na moc obliczeniową

Wraz ze wzrostem popularności, większy popyt na moc obliczeniową zwiększył również cenę samego Bitcoina. Jak już wspomniano, liczba Bitcoinów jest ograniczona. Wraz ze stabilną podażą, wzrost popytu powinien skutkować aprecjacją Bitcoina. Są również inne czynniki na które warto zwrócić uwagę. Na przykład, wzrost ryzyka geopolitycznego sprawiający, że traderzy tracą wiarę w tradycyjne waluty, może potencjalnie wzmocnić Bitcoina. Kryptowaluty są nowym, rewolucyjnym produktem, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że czynniki wpływające na jego wartość ulegną zmianie w przyszłości.

Inne kryptowaluty

Rozwój nowej technologii nie zakończył się jedynie na jednej kryptowalucie. Sukces Bitcoina doprowadził do rozwoju wielu alternatywnych kryptowalut, często określanych jako „altcoins”. Większość altcoinów oferuje alternatywne spojrzenie na protokół Bitcoina, stanowią interesujące rozwiązanie na swoich własnych zasadach. Pomaga również fakt, że większość z nich nadal jest tanich oraz łatwiejszych do kupienia czy wykopania. Spójrzmy na najważniejsze altcoiny:

  • Litecoin -  jak większość altcoinów, jest oparty na protokole Bitcoina, ale jest zaprojektowany tak, by wydobywanie było tańsze oraz bardziej demokratyczne niż w przypadku BTC.
  • Ethereum -  często nazywany „Bitcoinem 2.0”, jest alternatywą dla Bitcoina. Wartość tej waluty wzrosła gwałtownie gdy pojawiły się pewne problemy z BTC oraz gdy ogłoszono aktualizację całego systemu Bitcoina. Sytuacja ta sprawiła, że płatności dokonywane tą walutą są prostsze i szybsze.
  • Ripple – kryptowaluta peer-to-peer z otwartym kodem źródłowym, który oferuje te same funkcje co Bitcoin, ale ma również zaawansowane możliwości, takie jak błyskawiczne transakcje.

Podczas gdy Bitcoin nadal pozostaje najbardziej popularną kryptowalutą, zainteresowanie kryptowalutami takimi jak Ethereum, Ripple, Litecoin oraz innymi silnie rośnie. Kryptowaluty z pewnością są finansową rewolucją, oferują wiele innowacyjnych funkcji oraz ciągle ulegają poprawie.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.