Strategia Carry Trade

Czas czytania: 5 minut(y)

Z tego artykułu dowiesz się o stosowaniu strategii carry trade, która pozwala na zarabianiu nawet przy braku zmienności cenowej.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z poniższego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest strategia carry trade oraz jakie są jej zalety i wady
  • Jakich zasad warto przestrzegać podczas stosowania tej strategii
  • Jak wykorzystać dzienny swap do zmaksymalizowania potencjalnych zysków

Jest wiele typów traderów z różnym spojrzeniem na rynek, nie jest więc wielką niespodzianką fakt, że istnieje mnóstwo różnych strategii tradingowych. Niektórzy wolą inwestować w długim terminie, podczas gdy inni skupiają się głównie na scalpingu czy tradingu intraday. Niektórzy uważają wskaźniki i formacje techniczne za najlepszy sposób analizy rynku, inni najbardziej cenią analizę fundamentalną. Jednakże, chociaż każde podejście może przynieść zyski, nie da się z pewnością stwierdzić, że dana para walutowa czy indeks będą poruszać się w konkretnym kierunku. Co jeśli powiemy, że istnieje interesująca strategia, która może być zyskowna nawet jeśli kurs wymiany się nie zmieni? Jest to strategia carry trade.

Czym dokładnie jest carry trade?

Carry trade jest ciekawą długoterminową strategią, która swoje korzenie ma w różnicach pomiędzy stopami procentowymi na całym świecie. Jest to strategia, w której inwestor sprzedaje pewną walutę ze stosunkowo niskimi stopami procentowymi i wykorzystuje fundusze do kupna innej waluty z wyższymi stopami. Gdy stosuje się tę strategię, trader zamierza realizować zysk przy pomocy różnicy pomiędzy stopami procentowymi dwóch krajów. Spójrzmy na prosty przykład – trader pożycza japońskie jeny po koszcie zbliżonym do 0%, zamienia je na dolary i deponuje na lokacie oprocentowanej na 2%. Dzięki temu zarabia 2% rocznie, przy założeniu, że stopa procentowa się nie zmienia. A co jeśli mógłbyś zrobić to z dźwignią? Zwrot kapitału byłby jeszcze wyższy!

Jednak należy pamiętać o wysokim ryzyku związanym z tą strategią. Patrząc na powyższy przykład, jeśli dolar znacząco osłabi się w stosunku do jena, taka pozycja może przynieść stratę, nawet biorąc pod uwagę dodatnią różnicę w stopach procentowych. Jest tak, ponieważ musiałbyś zapłacić więcej za jena przed zwróceniem pożyczonej gotówki. Ponadto, w związku z zastosowaniem dźwigni, mały ruch może doprowadzić do dużej straty. Z drugiej strony, nie oznacza to, że ta strategia jest od razu do wyrzucenia. Z odpowiednim podejściem możesz nie tylko czerpać zysk z różnicy pomiędzy kursami, ale również ze zmiany kursu walutowego.

Jak wykorzystać strategię w praktyce

Punktem startowym w strategii carry trade jest różnica w kursach wymiany pomiędzy dwoma walutami. Na rynku fx, jest ona ukryta pod tajemniczym określeniem „swap”. Swap jest naliczany w ciągu nocy, jest to odzwierciedlenie różnicy między stopami procentowymi poszczególnych walut. Jako że waluty zawsze są handlowane w parach, za każdym razem musisz pożyczyć jedną walutę, by kupić inną, więc bierze się pod uwagę stopę procentową, jaką musisz zapłacić za otrzymanie pożyczki, ale również otrzymywane odsetki na walucie, którą masz zakupioną. Jeśli różnica pomiędzy tym co płacisz, a tym co otrzymujesz jest dodatnia, to swap pozwala na otrzymanie dodatkowego zysku. Jeśli ta różnica jest ujemna, czyli jeśli płacisz więcej odsetek niż otrzymujesz, to Twoje konto zostaje obciążone odpowiednią różnicą w kwocie swap. Jak sprawdzić czy różnica na danej parze będzie dodatnia? Korzystając z xStation5, wystarczy tylko kliknąć dwa razy na wybranej parze walutowej w oknie Market Watch.

Jak widać na przykładzie powyżej, xStation5 oblicza dzienną wartość swap, która zależy od rodzaju otwieranej pozycji oraz jej wolumenu. W tym przypadku, długa pozycja na AUDJPY przyniesie Ci zysk w wysokości około 1,5 euro dziennie za każdy lot. Jeśli więc nie zamkniesz tej pozycji przez najbliższy rok, to otrzymasz około 540 EUR tylko na swapie. Jeśli rynek poruszy się w przeciwnym kierunku, Twój zysk lub strata będzie różnicą pomiędzy wspomnianym zarobkiem a stratą związaną z ruchu pary walutowej. Z drugiej strony, jeśli para wzrośnie, otrzymasz dodatkowy zysk. W taki sposób działa carry trade, ale to również wytłumaczenie, dlaczego jest to strategia długoterminowa. Im dłużej będziesz miał w portfelu pozycję z dodatnim swapem, tym większy będzie zysk.

Zasady handlu Carry Trade

Przykład z AUDJPY opisuje, w jaki sposób ta strategia działa w praktyce. Jednakże, istnieje również kilka zasad wartych przestrzegania, które mogą zmaksymalizować potencjalny zysk. Oto one:

  • Wybierz parę z największą różnicą pomiędzy stopami procentowymi
  • Znajdź parę znajdującą się w trendzie
  • Ogranicz ryzyko i zdecyduj, gdzie postawić zlecenie stop loss
  • Miej na oku otwartą pozycję oraz zmiany stóp procentowych

Choć zasady 1 i 3 są dosyć oczywiste dla doświadczonego tradera, druga i czwarta wymagają wyjaśnienia. Jak już było powiedziane, kurs wymiany jest największym czynnikiem ryzyka w strategii carry trade. Nie można uniknąć zmiany kursu walutowego, ale możesz wybrać parę, która porusza się w Twoim kierunku. Co ważne, powinien to być ruch długoterminowy, więc przy wyborze odpowiedniej pary kieruj się trendami średnio oraz długoterminowymi. Spójrzmy na przykład poniżej.

Kurs USDMXN jest w trendzie spadkowym od początku 2017 roku. Pierwsza połowa roku przyniosła wyraźne spadki, w związku z czym para znalazła się znacznie niżej. Co więcej, krótka pozycja jest powiązana z dodatnim swapem, czyli zysk z takiej pozycji jest nawet większy. Rynek jest w trendzie, swap jest dodatni – strategia carry trade działa perfekcyjnie.

Źródło: xStation 5

Jakie są ryzyka związane z taką pozycją? Kurs wymiany jest największym i najistotniejszym czynnikiem, choć zmiany stóp procentowych są równie ważne. W tym wypadku jednak zmiany stóp procentowych są na tyle rzadkie, że często pomijane są w krótkoterminowych inwestycjach. Jeśli banki centralne pozostaną w impasie i nie zmienią swojej polityki, ryzyko zmniejsza się. Jeśli polityka ciągle się zmienia, również różnica pomiędzy stopami procentowymi może ulec zmianie. Jako trader powinieneś być zawsze świadomy działań banków centralnych oraz ich polityki. Przy stosowaniu długoterminowej strategii Carry trading lub wykorzystując walutę z gospodarki o dużej zmienności stóp procentowych, czynnik ten może być jeszcze bardziej istotny.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata