Opis instrumentu

Instrument, którego cena oparta jest o notowania euro do dolara amerykańskiego na rynku międzybankowym.