Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest o notowania euro do dolara amerykańskiego na rynku międzybankowym.