Opis instrumentu

Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach uncji złota troy na rynku międzybankowym.