Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach uncji złota troy na rynku międzybankowym.