Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 100 największych amerykańskich spółek sektora technologicznego notowanych na rynku zorganizowanym