Surowce - inwestowanie w surowce

Tematy powiązane:
Czas czytania: 20 minut(y)
statki kontenerowce w porcie

Surowce odgrywają kluczową rolę w rozwoju naszej cywilizacji. Handel surowcami trwa od tysiącleci, sięgając czasów, gdy pieniądze jeszcze nie istniały. Wówczas to właśnie surowce takie jak miedź, pszenica czy sól traktowane były jako pełnoprawny środek wymiany. Wieloosobowe karawany przemierzały tysiące kilometrów narażając się na ryzyko by sprzedać zakupione towary. Surowce z nowo odkrytych lądów sprowadzano drogą morską, ryzykując tym samym spotkanie z piratami lub okrętami wrogich państw. Obecnie, rynek surowców wygląda zupełnie inaczej, choć rola jaką odgrywa w światowej gospodarce pozostaje niezmiennie ważna. W tym artykule przyglądamy się rynkowi surowców, starając się jednocześnie przybliżyć różne metody inwestowania w surowce.

Ceny surowców odgrywają ważną rolę w codziennym życiu każdego z nas. Dla przykładu, wzrost cen ropy naftowej wpłynie nie tylko na kieszenie kierowców, ale również pośrednio na ceny w sklepach ponieważ większość towarów dostarczana jest właśnie za pomocą transportu drogowego. Spadek cen pszenicy może doprowadzić do problemów z podażą tego zboża w kolejnym sezonie, a to może skutkować wzrostem cen żywności. Rynek surowców jest więc obecny w życiu każdego z nas - choćby w sposób pośredni. 

Ze względu na powyższe, surowce są również interesującym rynkiem dla inwestorów, którzy wykorzystują szereg instrumentów, aby uzyskać ekspozycję na rynek surowców. Niektórzy z nich mogą wykorzystywać do tego kontrakty terminowe na surowce i zabezpieczać lub dywersyfikować swoje portfele za pomocą surowcowych funduszy ETF lub akcji wybranych spółek z sektora surowcowego. Traderzy natomiast najczęściej wybierają handel kontraktami CFD na surowce. To właśnie tej metodzie handlu towarami poświęcimy naszą uwagę. Od ropy i gazu po metale szlachetne, kakao, kawę czy ceny pszenicy. Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w surowce? Zachęcamy do lektury poniższego artykułu.

Rynek surowców

4 główne typy surowców grafikaźródło: XTB

Surowce mogą stanowić interesujące uzupełnienie portfela inwestycyjnego. W momencie, gdy popyt w gospodarce jest nadal wysoki, a inflacja rośnie, to właśnie surowce mogą stanowić swego rodzaju zabezpieczenie przed wzrostem cen. Przykładowo, złoto może zyskiwać w czasach rynkowej niepewności lub prognoz spowolnienia gospodarczego. Właśnie z  tego powodu złoto określane jest mianem "bezpiecznej przystani" rynków finansowych. Zasadniczo surowce można podzielić na kilka podstawowych grup.

Surowce energetyczne

Surowce energetyczne obejmują m.in. ropę naftową i gaz ziemny. Ropa naftowa, jako najważniejszy nośnik energii, jest również jednym z najważniejszych surowców na świecie. Jej cena jest wypadkową globalnego popytu i podaży generowanej przez kraje wydobywające ten surowiec. Gdy gospodarka kwitnie, ceny ropy naftowej mogą ustabilizować się na nieco wyższych poziomach, choć wzrost ten jest zazwyczaj równoważony przez wyższą produkcję. Gdy relacja podaży do popytu jest zakłócona, często dochodzi do większej zmienności na rynku ropy naftowej. Z kolei gaz ziemny jest wykorzystywany zarówno do celów energetycznych, jak i przemysłowych. Przez wielu określany jest jako pośrednie źródło energii pomiędzy paliwami kopalnymi a zieloną energią.

Metale szlachetne

Metale szlachetne, takie jak złoto, srebro, platyna czy pallad, od dawna przyciągają inwestorów poszukujących stabilności i bezpieczeństwa. Złoto jest bowiem powszechnie uważane za bezpieczną przystań rynków finansowych w czasach recesji i niepewności gospodarczej. Ograniczona ilość tego surowca na Ziemi przyczynia się do utrzymania względnie wysokiej ceny za uncję. Z kolei srebro, poza wartością inwestycyjną posiada również szerokie zastosowanie w przemyśle. Platyna i pallad, oprócz walorów estetycznych, są natomiast często wykorzystywane w sektorze motoryzacyjnym w trakcie produkcji katalizatorów. 

Towary rolne

Towary rolne obejmują produkty rolne, takie jak zboża (pszenica, kukurydza), oleje roślinne, cukier, kakao, bawełna i wiele innych. Oprócz popytu i podaży na rynku światowym, ceny tych towarów są często uzależnione od czynników pogodowych. Inwestorzy zainteresowani handlem towarami rolnymi powinni śledzić najnowsze informacje na temat warunków pogodowych, prognoz zbiorów i zmian w globalnej konsumpcji. Ograniczona podaż może bowiem powodować wzrost cen. Dobrym tego przykładem jest wzrost cen kakao w maju 2023 r., który napędzany był spadkiem eksportu z Nigerii i Wybrzeża Kości Słoniowej oraz wciąż silnym popytem ze strony importerów.

Surowce przemysłowe

Surowce przemysłowe to szeroka gama towarów wykorzystywanych w produkcji przemysłowej. Zalicza się do nich miedź, aluminium, cynk, ołów, nikiel, żelazo, stal i wiele innych. Ceny tych surowców często są ściśle powiązane z kondycją globalnej gospodarki i ogólnym popytem na produkty przemysłowe. W związku z tym ich ceny często zmieniają się zgodnie z cyklami gospodarczymi - dobrym przykładem tego mechanizmu jest miedź.

supply i demand balans grafika

Co wpływa na ceny surowców?

Ceny surowców są podatne na wiele czynników, które mogą prowadzić zarówno do aprecjacji (wzrostu) jak i deprecjacji (spadku) wyceny danego surowca. Rynek surowców jest wysoce cykliczny, a zrozumienie tego procesu jest kluczowe jeśli chcemy inwestować w surowce.  Przyjrzyjmy się najważniejszym czynnikom wpływającym na ceny surowców.

Popyt i podaż

Podstawowym czynnikiem wpływającym na ceny wszystkich dóbr, nie tylko surowców jest relacja między poziomami popytu i podaży. Jeśli podaż danego dobra jest ograniczona, a popyt na nie utrzymuje się na dotychczasowym poziomie lub rośnie - wówczas ceny mają tendencję do wzrostu. Z kolei nadwyżka podaży w stosunku do popytu prowadzi zazwyczaj do spadku cen. Podobnie jest w przypadku rynku surowców. Dobrym tego przykładem jest ogromny spadek cen ropy naftowej w trakcie pandemii Covid-19. Na świecie doszło wówczas do  gwałtownego załamania gospodarczego, co natychmiast znalazło odzwierciedlenie w poziomach ceny  ropy naftowej, surowców przemysłowych czy złota. Poszukując potencjalnych okazji inwestycyjnych warto monitorować zmiany w poziomie podaży i popytu.

wykresy złota i ropy naftowej grafikaPopyt na ropę gwałtownie spadł w marcu 2020 r., kiedy rozpoczęła się pandemia. Spadki pogłębiły się w kwietniu 2020 r., kiedy nadpodaż ropy naftowej doprowadziła do bezprecedensowego załamania się cen ropy naftowej, doprowadzając do gwałtownego spadku ceny kontraktu futures na ropę naftową West Texas Intermediate (WTI) z poziomu 18 USD za baryłkę do około -37 USD za baryłkę. Ceny złota (niebieski wykres) również gwałtownie spadły w marcu 2020 r., podobnie jak większość surowców przemysłowych. Złotu udało się jednak odzyskać grunt w kwietniu 2020 roku. To pokazuje, jak zmienny może być rynek surowców. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Źródło: xStation 5 

Warunki pogodowe i koszty wydobycia

Rynek surowców podatny jest również na zmiany warunków pogodowych. Na szczególną zmienność narażone są wówczas ceny gazu ziemnego lub towarów rolnych takich jak pszenica, soja czy kukurydza. Prognozy niskich temperatur lub surowych zim mogą sprzyjać wzrostom cen gazu, ponieważ rynek będzie spodziewał się wyższego popytu na gaz wykorzystywany w ciepłownictwie. Podobnie prognozy łagodnych zim mogą negatywnie wpływać na cenę gazu, ponieważ wyższe temperatury przełożą się na spadek popytu na ogrzewanie.

W przypadku towarów rolnych, silny wpływ na ceny będą mieć niekorzystne zjawiska pogodowe, takie jak susze, powodzie, huragany lub gradobicia, które mogą negatywnie wpłynąć na plony, a w konsekwencji na podaż. Inwestorzy inwestujący w płody rolne takie jak pszenica, kukurydza, soja czy kawa w perspektywie krótkoterminowej powinni regularnie śledzić prognozy pogody i monitorować sytuację na rynku rolnym. Koszty wydobycia, transportu czy przechowywania również mogą być ważnymi czynnikami mającymi wpływ na ceny surowców.

Polityka banków centralnych i geopolityka

Decyzje monetarne banku centralnego mogą mieć znaczący wpływ na ceny w gospodarce. Ich wpływ zazwyczaj jest jednak opóźniony. Najważniejszym bankiem centralnym, którego decyzje wpływają na światową gospodarkę, jest niewątpliwie amerykańska Rezerwa Federalna. 

W momencie bezprecedensowego wzrostu inflacji po pandemii Covid-19, Fed zmuszony był podnieść poziom stóp procentowych by zdusić popyt konsumpcyjny i chronić wartość dolara amerykańskiego. Podniesienie stóp procentowych zazwyczaj zwiększa szanse na spowolnienie gospodarcze, co inwestorzy skrzętnie biorą pod uwagę wyceniając odpowiednio surowce przemysłowe takie jak miedź czy stal oraz surowce energetyczne takie jak ropa naftowa. Jednak sytuacja ta może być korzystna dla ceny złota o czym wspominaliśmy już wcześniej.

Zmiany stóp procentowych, polityka banków centralnych, pakiety bodźców gospodarczych lub wprowadzenie nowych regulacji. Wszystko to pośrednio wpływa na ceny surowców. Ponadto konflikty polityczne, wojny handlowe i inne wydarzenia geopolityczne również mogą mieć znaczący wpływ na rynek surowców. Doskonałym tego przykładem są embarga handlowe nałożone na Rosję. Po wybuchu wojny na Ukrainie, Europa zrezygnowała z rosyjskiego gazu oraz ropy naftowej. Perspektywa ograniczonej podaży wpłynęła wówczas na zmienność cen surowców energetycznych - zwłaszcza ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Siła waluty

Wycena waluty ma bezpośredni wpływ na ceny surowców. Jeśli wartość waluty kraju eksportującego surowce spada w stosunku do walut innych krajów, ceny surowców z tego kraju mogą rosnąć, ponieważ stają się one relatywnie tańsze dla nabywców z zagranicy. Inwestując w surowce warto na bieżąco monitorować kursy wymiany walut, zwłaszcza dolara amerykańskiego (USD). Często zdarza się bowiem, że wzrost wartości dolara amerykańskiego sprzyja wzrostowi presji na spadek cen surowców. Waluty powiązane z krajami silnie uzależnionymi od wydobycia i eksportu surowców, takie jak korona norweska (NOK) czy dolar australijski (AUD), również mogą być ważnymi wskaźnikami dla rynku surowców. Pamiętaj jednak, że to tylko jeden z wielu czynników wpływających na ceny surowców.

Światowy wzrost gospodarczy

Ceny większości surowców są w dużym stopniu uzależnione od kondycji globalnej gospodarki. Gdy światowa koniunktura ulega poprawie, ceny surowców również mogą rosnąć. Z drugiej strony, perspektywa kryzysu lub spowolnienia gospodarczego wywiera presję na spadki cen surowców. Powodem takiego stanu rzeczy są oczywiście przewidywania niższego popytu. Ceny miedzi mogą być silnie skorelowane z cyklami gospodarczymi ze względu na jej szerokie zastosowania przemysłowe.

porównanie wykresów WTI Oil oraz US500Zestawiając historyczne zmiany cen indeksu S&P500 i amerykańskiej ropy naftowej WTI, możemy zauważyć, że cena ropy naftowej w znacznym stopniu zależna jest od aktualnej koniunktury gospodarczej. Silna gospodarka sprzyja również rynkowi akcji. W trakcie recesji (szare słupki) cena ropy naftowej spadała wraz z cenami akcji. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Źródło: Dział Analiz XTB

grafika szachy liczby notowania

Jak inwestować w surowce?

Inwestorzy na rynku surowcowym stosują różnorodne strategie właściwe zarówno dla inwestorów krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Konsekwentna realizacja określonej strategii może pomóc w optymalizacji wyników oraz zarządzaniu ryzykiem. Warto pamiętać, że każda strategia inwestowania w surowce ma swoje unikalne cechy i wymaga odpowiedniej analizy oraz nie daje gwarancji zysku. Inwestorzy powinni monitorować bieżące wydarzenia i informacje związane z rynkiem surowcowym.

Strategia podążania za trendem

Strategia ta polega na identyfikowaniu i wykorzystywaniu długoterminowych trendów na rynku surowcowym. Inwestorzy, którzy chcą podążać za ogólnym trendem, starają się identyfikować surowce, które znajdują się w wyraźnej tendencji wzrostowej lub spadkowej i podejmują decyzje inwestycyjne zgodne z przeważającym trendem. Wykorzystanie narzędzi analizy technicznej, takich jak linie lub wskaźniki trendu lub reakcja na charakterystyczne formacje cenowe, może pomóc w dołączeniu do trwającego trendu.

wykresy WTI Oil GOLD porównanie

Jeśli spojrzymy na ceny ropy WTI i złota, zobaczymy, że metal szlachetny w trakcie ostatnich kilku recesji (szare słupki) charakteryzował się mniejszą zmiennością niż ropa naftowa. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Źródło: Dział Analiz XTB

Podejście kontrariańskie

Podejście kontrariańskie oznacza inwestowanie w surowce w kierunku przeciwnym do aktualnego trendu. Chociaż prawie niemożliwe jest przewidzenie aktualnego dna lub szczytu na wykresie, ryzykowna strategia “gry pod prąd” może dać przewagę cierpliwym inwestorom i agresywnym traderom. Na przykład, gdy cały rynek mówi o recesji, inwestorzy działający kontrariańsko mogą kupować akcje spółek surowcowych i otwierać pozycje kupna na kontraktach futures. Z drugiej strony, gdy rynek jest w fazie euforii - inwestorzy mogą wyprzedawać posiadane akcje prognozując rychły koniec wzrostów. Inwestorzy handlujący kontrariańsko wykorzystują również krótką sprzedaż  - możliwość otwierania pozycji w trakcie spadków cen. Strategia kontrariańska z pewnością nie jest odpowiednia dla każdego inwestora rynku surowcowego i może być niezwykle ryzykowna, ponieważ przewidzenie dokładnego miejsca w którym zakończy się trend jest niezwykle trudnym zadaniem. Jednak doświadczeni inwestorzy, którzy posiadają wypracowaną strategię zarządzania ryzykiem często decydują się na kontrariańskie otworzenie pozycji w nadziei na ponadprzeciętny zwrot z inwestycji.

Sezonowość

Surowce często podlegają sezonowym wahaniom cen. Nie tylko ze względu na cykle gospodarcze, ale także z powodu innych czynników. Mogą to być kwestie związane z naturalnym cyklem życia roślin, zapotrzebowaniem na energię lub okresami wzmożonej konsumpcji. Przykładowo, ceny gazu ziemnego mogą rosnąć w okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię. Takim okresem jest okres zimowy. Ceny produktów rolnych często rosną przed sezonem zbiorów, by spaść zaraz po nich, gdy na podaż jest największa. Inwestorzy mogą wykorzystać te sezonowe zmiany, analizując historię notowań w poszukiwaniu powtarzających się wzorców.

Przyszłe trendy 

Analiza potencjału powstania określonego trendu rynkowego w przyszłości jest niezwykle ważna dla inwestorów rynku surowców. Zrozumienie czynników kształtujących potencjalny trend pozwala podejmować rozsądne decyzje inwestycyjne i może pomóc w osiągnięciu długoterminowego sukcesu inwestycyjnego. Ważnym aspektem analizy przyszłych trendów na rynku surowców jest uwzględnienie zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Inwestując w surowce inwestorzy nie muszą jedynie wykorzystywać potencjalnego wzrostu cen. Dzięki instrumentom pochodnym takim jak kontrakty futures lub kontrakty różnic kursowych (CFD) inwestorzy mają również możliwość otwierania pozycji krótkich. Pozwalają one na księgowanie zysku w momentach rynkowej dekoniunktury i spadku cen surowców. Analizując potencjalne trendy na rynku surowców, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. 

Rozwój technologii

Rozwój technologiczny może wpływać na efektywność wydobycia, przetwarzania i wykorzystania surowców. Inwestycje w nowe technologie, takie jak robotyka, sztuczna inteligencja czy Internet Rzeczy (IoT), mogą wpłynąć na sposób i skalę wykorzystania surowców w różnych branżach.

Geografia i geopolityka

Niektóre regiony świata są bogate w określone surowce. Zmieniająca się sytuacja geopolityczna oraz warunki handlu międzynarodowego mogą wpływać na ceny surowców oraz tworzenie się nowych, często długoletnich trendów.  

Ekologia

Kolejnym ważnym czynnikiem na który warto zwracać uwagę jest postępujący trend zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacja troski o środowisko. Rosnąca świadomość ekologiczna i nowe regulacje środowiskowe mają wpływ na sposób wydobycia i selekcji surowców. Firmy muszą uwzględniać te czynniki w swoich strategiach i inwestować w bardziej ekologiczne rozwiązania.

Przyszłe trendy na rynku surowców będą również kształtowane przez zmieniające się preferencje konsumentów. W dłuższej perspektywie świadomość ekologicznych, etycznych i społecznie odpowiedzialnych produktów może prowadzić do zwiększonego popytu na energię odnawialną lub surowce generujące niski ślad węglowy.

napis "risk" w czerwonym kwadracie

Inwestowanie w surowce a zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania w surowce, zwłaszcza w przypadku instrumentów lewarowanych. Ceny surowców zmieniają się każdego dnia z różnych powodów, takich jak zmiany podaży i popytu, warunki pogodowe, polityka pieniężna, nastroje konsumentów  i wiele innych. Na ceny surowców mogą również wpływać konflikty zbrojne lub embarga handlowe, które zakłócają relację podaży i popytu. 

Kluczowym elementem inwestowania w surowce jest zrozumienie związanego z tym ryzyka i właściwe zarządzanie kapitałem. Zdarzenia losowe mają znaczący wpływ na globalne rynki finansowe. Często najbardziej prawdopodobne scenariusze okazują się nigdy nie spełnić. Dlatego w trakcie inwestowania w surowce kluczowym jest stosowanie zleceń defensywnych i przestrzeganie kilku podstawowych zasad. 

Budżet inwestycyjny i wielkość pozycji

Pierwszym krokiem w zarządzaniu kapitałem jest ustalenie odpowiedniego budżetu inwestycyjnego. Inwestor powinien określić, ile pieniędzy jest skłonny zainwestować w surowce i jaką część swojego portfela przeznaczyć na transakcje na tym rynku. Ważne jest, aby budżet ten był realistyczny i dostosowany do indywidualnych możliwości finansowych. Należy inwestować jedynie te środki, na których utratę możemy sobie pozwolić. Warto również świadomie zarządzać wielkością pozycji.

Zlecenia defensywne

W XTB rozumiemy, jak ważne dla inwestorów jest zarządzanie otwartymi pozycjami. Nie wszyscy inwestorzy śledzą na bieżąco wykresy i informacje spływające na rynek. Ceny surowców mogą gwałtownie reagować na różnego rodzaju dane, wiadomości ze świata lub wszelkie zdarzenia losowe. Z pomocą przychodzą więc zlecenia obronne, które pomagają inwestorom chronić zyski i ograniczać potencjalne straty.

Zlecenia obronne, takie jak stop loss, take profit czy trailing stop loss, nie tylko pomagają w dostosowaniu własnej strategii do realiów rynkowych. Są one również ważnym narzędziem służącym do zarządzania ryzykiem w trakcie inwestowania w surowce. Zachęcamy do lektury oddzielnego artykułu na temat zleceń obronnych, który dokładnie wyjaśni czym są i jak stosować zlecenia stop loss, take profit czy trailing stop loss.

Inwestorzy mogą również korzystać ze zleceń oczekujących, takich jak sell stop, buy stop, sell limit i buy limit. Więcej na ten temat przeczytasz w oddzielnym artykule poświęconym zleceniom oczekującym.

Dywersyfikacja 

Dywersyfikacja oznacza umiejętny dobór nisko lub w ogóle nie skorelowanych ze sobą instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego. Głównym celem dywersyfikacji jest minimalizacja poziomu ryzyka i zmienności portfela. Jeśli cena jednego surowca spadnie, wynik portfela może równoważyć zysk na innym aktywie. Jedną z zalet dywersyfikacji może być również możliwość osiągnięcia lepszych wyników w długim terminie.

 • Inwestowanie w różne surowce i na różnych rynkach zmniejsza ryzyko specyficzne portfela inwestycyjnego. Jeśli na przykład cena ropy naftowej spadnie, strata może zostać pokryta przez inne składowe portfela, które nadal generują zyski.
 • Dywersyfikacja portfela może przynieść inwestorowi nowe możliwości. Dzięki inwestycji w różne aktywa inwestor może czerpać korzyści z różnych trendów i cykli rynkowych.
 • Dywersyfikacja może pomóc zmniejszyć zmienność całego portfela i w rezultacie działać jako zabezpieczenie przed nagłymi, głębokimi spadkami wyceny danego aktywa. Właściwa dywersyfikacja prowadzi do bardziej stabilnego portfela.

Nie każdy inwestor dywersyfikuje swój portfel inwestycyjny, argumentując, że dywersyfikacja może znacznie zmniejszyć wpływ "zwycięskich pozycji". Rzeczywiście, dywersyfikacja może wiązać się z określonym ryzykiem “przedywersyfikowania” portfela, czyli doboru zbyt dużej liczby instrumentów. Źle przeprowadzona dywersyfikacja, w trakcie której inwestor dobiera silnie skorelowane ze sobą instrumenty również może doprowadzić do sytuacji, w której spadek wyceny jednego aktywa może doprowadzić do głębokich strat całego portfela.

Zwiększona złożoność zarządzania

Posiadanie wielu różnych pozycji wymaga większej uwagi i uważnego monitorowania sytuacji na wielu, czasem bardzo odrębnych rynkach. Może to być czasochłonne i wymagać większego zaangażowania.

logo XTB na klawiaturze

Inwestowanie w surowce CFD w XTB

Inwestowanie w surowce może być trudne ze względu na konieczność ich przechowywania. W przypadku metali szlachetnych takich jak złoto czy srebro jest to jeszcze względnie popularne i mało uciążliwe. Jednak zakup fizycznej baryłki ropy wiązać się będzie z wieloma problemami. Dlatego inwestorzy detaliczni najczęściej wybierają instrumenty pochodne, takie jak kontrakty CFD, które zapewniają ekspozycję na surowce bez konieczności ich fizycznego zakupu.

Long / Short

Kontrakty CFD umożliwiają inwestorom inwestowanie zarówno we wzrosty jak i spadki cen. Pozwala to na znacznie bardziej elastyczne podejście do rynku surowców. Jeśli inwestor spodziewa się wzrostu ceny określonego surowca jak na przykład ropy naftowej, może otworzyć pozycję długą (long). Pozycja ta przyniesie zysk, gdy cena wybranego aktywa wzrośnie. Z drugiej strony, jeśli inwestor spodziewa się spadku ceny, może otworzyć pozycję krótką (short). W takiej sytuacji odnotuje on zysk, gdy cena spadnie, zgodnie z jego przewidywaniami. Inwestowanie w spadki cen nazywa się krótką sprzedażą.

Surowce na platformie XTB (kontrakty CFD)

Rolnictwo: SUGAR, COFFEE, CORN, COCOA, SOYBEAN, SOYOIL, COTTON, WHEAT

Energia: OIL, OIL.WTI, NATGAS, GASOLINE, LSGASOIL)

Surowce przemysłowe: COPPER, ALUMINIUM, ZINC, NICKEL

Metale szlachetne: GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM

Inwentarz żywy: CATTLE, LEANHOGS

Jedną z alternatyw dla fizycznej ekspozycji na rynek surowców są kontrakty na różnice kursowe (CFD - "contracts for difference"). W przypadku handlu kontraktami CFD wyniki inwestora zależą od kierunku transakcji (KUPNO, SPRZEDAŻ) oraz różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia pozycji. Takie instrumenty mogą również pomóc zdywersyfikować portfel inwestycyjny. Poniżej znajdziesz najważniejsze cechy kontraktów na różnice kursowe:

 • Możliwość inwestowania zarówno we wzrosty jak i spadki cen
 • Dostęp do zleceń obronnych (stop loss i take profit, a także trailing stop loss)
 • Niskie koszty transakcyjne
 • Dźwignia finansowa 
 • Wysoka zmienność wartości pozycji
 • Wysokie ryzyko inwestycyjne
 • Wysoka płynność
 • Rozliczenie w czasie rzeczywistym (T+0)
 • Inwestor nie staje się właścicielem surowca, a jedynie kontraktu CFD
 • Brak kosztów związanych z przechowywaniem surowców

Trading CFD

Handlując instrumentami CFD, inwestorzy nie kupują surowców. Handlują instrumentem pochodnym - kontraktem na różnicę cenową. Ze względu na obecność dźwigni finansowej handel kontraktami CFD na surowce nie wygląda tak samo, jak handel akcjami lub funduszami ETF.

Dźwignia finansowa pozwala na otwieranie pozycji przy relatywnie niewielkim kapitale - tzw. Depozycie zabezpieczającym. Należy jednak pamiętać, że dźwignia finansowa wiąże się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. W przypadku złej oceny sytuacji rynkowej i zajęcia pozycji przeciwnej do aktualnego ruchu ceny, straty generowane przez pozycję na kontraktach CFD mogą doprowadzić do jej zamknięcia poprzez mechanizm obronny "Stop Out". Więcej na temat tego mechanizmu oraz tzw. Margin Call możesz przeczytać w tym artykule.   

W zależności od wybranego surowca, wartość 1 lota, czyli podstawowej jednostki wolumenu pozycji, jest różna. I tak, dla instrumentu GOLD 1 lot to cena 100 uncji złota, dla OIL to cena 1000 baryłek ropy, dla SILVER - 5000 uncji srebra itd. Informacje na temat wartości 1 lota można znaleźć bezpośrednio na platformie inwestycyjnej XTB. Dzięki minimalnemu zleceniu wynoszącemu 0,01 lota, każdy inwestor jest w stanie dostosować wielkość pozycji do własnych możliwości inwestycyjnych.

 • Przykładowo - jeśli dźwignia wynosi 1:20, depozyt zabezpieczający jest równy 5% wartości kontraktu
 • Tak więc, aby otworzyć pozycję o wartości kontraktu 2000 USD, inwestor potrzebuje jedynie 100 USD. 
 • Wielkość pozycji mierzona jest w lotach
 • Minimalna wielkość zlecenia wynosi 0,01 lota (tzw. "mikro lot").
 • Dźwignia finansowa zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty
 • Zlecenia obronne mogą zabezpieczyć pozycję i pomóc w zarządzaniu ryzykiem.

Więcej informacji na temat handlu kontraktami CFD można znaleźć w tym artykule

logo XTB smartfon

Inwestowanie w surowce za pomocą akcji i ETF

Inwestując w XTB, inwestorzy mają do dyspozycji nie tylko instrumenty CFD. XTB oferuje setki akcji i dziesiątki funduszy ETF, które oferują bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na rynek surowców.

Akcje: Exxon Mobil (XOM.US), Chevron (CVX.US), BP (BP.UK), Shell (SHELL.NL), Occidental Petroleum (OXY.US), Rio Tinto (RIO.UK), BHP Billiton (BHP.US), Vale (VALE.US), Freeport McMoran (FCX.US), Glencore, Newmont (NEM.US), Anglogold Ashanti (AU.US), Barrick Gold (GOLD.US)

ETF: iShares Physical Gold (IGLN.UK), iShares Physical Silver (ISLN.UK), Deutsche Boerse Commodities Gmbh ETC (4GLD.DE), iShares Commodity Diversified Swap (ICOM.UK), ETF WTI Crude Oil (OD7F.DE), iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP. UK), iShares Stoxx 600 Oil & Gas (SXEPEX.UK), ETFS Natural Gas (NGAS.UK), SPDR S&P Oil & Gas Exploration (XOP.US), ETF Industrial Metals (AIGI.UK), ETF Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (CIND.UK), SPDR Industrial Average Trust (DIA.US).

Niektóre akcje i fundusze ETF są jednocześnie dostępne jako kontrakty na różnice kursowe (CFD).

 

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

FAQ

Nie ma jednego, uniwersalnego sposobu na inwestowanie w surowce. Decyzja o kupnie lub krótkiej sprzedaży danego surowca powinna być poprzedzona dogłębną analizą zarówno jego sytuacji fundamentalnej, sezonowości, a także analizą sytuacji technicznej na wykresie. Należy pamiętać, że inwestowanie w surowce za pomocą kontraktów CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty ze względu na wbudowany mechanizm dźwigni finansowej. Inwestorzy poszukujący długoterminowej ekspozycji na rynek surowców powinni rozważyć akcje spółek surowcowych lub surowcowe fundusze ETF.

Aby zacząć inwestować w surowce w XTB, należy najpierw otworzyć bezpłatne konto rzeczywiste i przejść proces weryfikacji. Po jego pomyślnym zakończeniu inwestor ma możliwość handlu kontraktami CFD i inwestowania w surowce za pomocą akcji i funduszy ETF. 

Początkujący inwestorzy powinni zapoznać się nie tylko z możliwościami, ale przede wszystkim z ryzykiem związanym z inwestowaniem na rynkach finansowych. Instrumenty CFD są szczególnie ryzykowne i wymagają wiedzy na temat ich działania. Podstawowe informacje na temat handlu kontraktami CFD można znaleźć w Bazie Wiedzy na stronie XTB lub bezpośrednio na platformie xStation 5.

Największym ryzykiem dla rynku towarowego jest okres, w którym gospodarka słabnie; może to być recesja, stagflacja lub depresja gospodarcza. W takich okresach ceny spadają, szczególnie w przypadku surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny, oraz surowców przemysłowych, takich jak miedź, aluminium czy cynk. Z drugiej strony, w warunkach recesji metale szlachetne - przede wszystkim złoto - mogą zyskiwać. Warto jednak wziąć pod uwagę, że przyszłość jest nieznana i choć inwestorzy opierają swoje analizy na przyszłości, pewne sytuacje niekoniecznie będą się powtarzać. Kluczem do cen jest ostatecznie relacja między podażą a popytem.

Traderzy wykorzystując kontrakty różnic kursowych (CFD) mogą otworzyć krótkie pozycje by zacząć zarabiać na spadku cen surowców. Oczywiście, należy pamiętać o ryzyku związanym z inwestowaniem. W przypadku błędnej analizy sytuacji na wykresie, krótkie pozycje na CFD mogą skutkować głębokimi stratami ze względu na wbudowany w ten instrument mechanizm dźwigni finansowej.

Surowce mogą być dobrą inwestycją i przynieść inwestorom zyski. Akcje spółek surowcowych lub surowcowe fundusze ETF to dobry pomysł dla inwestorów szukających długoterminowej ekspozycji na rynek surowców lub dodatkowej dywersyfikacji własnego portfela inwestycyjnego. Należy jednak pamiętać o sezonowości i cykliczności rynku surowców oraz kluczowych czynnikach wpływających na ceny surowców.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język