Tworzenie par krzyżowych

Tematy powiązane:
Czas czytania: 4 minut(y)

Z tego artykułu dowiesz się jak stworzyć sztuczną, niestandardową parę walutową, celem wykorzystania wyższych zmienności.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

  • Jak stworzyć parę krzyżową z dwóch innych par walutowych
  • Jak zbudować portfel niewrażliwy na zmiany konkretnej waluty
  • Jakie są zalety i wady tworzenia par krzyżowych

W naszej ofercie znajduje się wiele par walutowych. EURUSD, USDJPY, GBPUSD – te należą oczywiście do najpopularniejszych oraz przede wszystkim do najważniejszych par na rynku Forex. Ich popularność wynika m.in. z wielkości gospodarek, czy wymiany handlowej pomiędzy nimi. Jak już pewnie wiesz, istnieją inne waluty, które są warte obserwowania. Spójrzmy na krótki przykład. W okresie od końca 2008 roku do końca 2016 roku dolar nowozelandzki był najsilniejszy z koszyka głównych walut. W tym samym czasie najsłabsze było peso meksykańskie, które w stosunku do dolara amerykańskiego straciło ponad 24% wartości. Jak łatwo zgadnąć, najlepszą pozycją (wybierając jedynie z koszyka przedstawionego poniżej) był long na parze NZDMXN. Jednakże, para ta jest dosyć egzotyczna i ma niską płynność, przez co ciężko jest ją znaleźć na detalicznej platformie Forex. Nie należy jednak się poddawać! Wykorzystując naszą zaawansowaną platformę xStation5 możesz nie tylko handlować na ponad 50 parach walutowych, ale również stworzyć ich znacznie więcej. W jaki sposób? Dowiesz się w trakcie tej lekcji.

Źródło: Bloomberg

Proszę wziąć pod uwagę, że powyższe dane odnoszą się do par walutowych w przeszłości i nie są zaufanym wskaźnikiem przyszłej kondycji.

Ogrom możliwości na rynku Forex

Zacznijmy od… wzoru matematycznego. Jeśli na platformie jest dostępnych 30 walut, pozwala Ci to na handel na 840 parach walutowych. Co więcej, jeśli walut jest 50 (walut, a nie par walutowych), to można handlować w obie strony na 2400 parach! Dlaczego? Nie jest to tak skomplikowane jakby się mogło wydawać. Każda para zbudowana jest z dwóch walut. W naszym przykładzie możesz wykorzystać 30 walut jako bazowe, a 28 jako kwotowane. Dlaczego walut kwotowanych jest mniej? Wynika to z tego, że nie chcemy tworzyć pary składającej się z tylko jednej waluty (np. USD/USD). Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że każda para może być odwrócona (uznajemy, że USD/JPY to mniej więcej to samo co JPY/USD). Czyli jak widać, im więcej walut w ofercie, tym więcej par można stworzyć.

Jak stworzyć parę krzyżową

Wróćmy do przypadku NZDMXN. Zawiera on NZD jako walutę bazową, a MXN jest walutą kwotowaną. Pary tej nie można znaleźć na xStation5, jednak za pomocą naszej zaawansowanej platformy możesz stworzyć sztuczną parę krzyżową. Wszystko co musisz zrobić, to kupić NZDUSD oraz USDMXN. Dlaczego? Ponieważ robiąc tak, kupujesz dolara nowozelandzkiego za USD. Z kolei długą pozycją na USDMXN kupujesz dolara amerykańskiego za meksykańskie peso. Teraz masz długą pozycję na USD, krótką na USD, długą na NZD i krótką na MXN. Ale to nie koniec. Wyobraźmy sobie, że kupujemy po jednym locie dla każdej pary. Oznacza to, że kupiliśmy 100 000 jednostek dolara (poprzez USDMXN), ale sprzedaliśmy mniej poprzez NZDUSD. Dlaczego? To proste. Przez otwarcie długiej pozycji na NZDUSD kupiliśmy 100 000 jednostek NZD. Para jest wyceniona na 0,7200 (to tylko przykład), więc potrzebowaliśmy 72 000 jednostek USD do zajęcia takiej pozycji. Zostajemy z 100 000 dolarów w pozycji długiej oraz 72 000 w pozycji krótkiej. Jak widać, trzeba dokonać pewnego dostosowania. Mógłbyś na przykład kupić 0,72 lota USDMXN oraz 1 lot NZDUSD. W przypadku takiego scenariusza Twoja pozycja na dolarze amerykańskim będzie neutralna (72 000 jednostki zarówno w longu, jak i shorcie), a wartość transakcji będzie zależna wyłącznie od tego, co się będzie działo z meksykańskim peso i dolarem nowozelandzkim. Cały proces jest zaprezentowany na grafice poniżej.

A co jeśli chciałbyś stworzyć parę krzyżową CADMXN? To bardzo łatwe. Możesz sprzedać 1 lot USDCAD oraz kupić 1 lot USDMXN. W takiej proporcji sprzedajesz 100 000 dolarów w zamian za CAD oraz kupujesz 100 000 dolarów za MXN. W ten sposób zostaniesz z długą pozycją na CADMXN.

Jednakże, w trakcie tego procesu musisz pamiętać o dwóch istotnych rzeczach. Po pierwsze, musisz otworzyć dwie pozycje, żeby stworzyć konkretną parę krzyżową. Oznacza to, że potrzebujesz wyższego poziomu zabezpieczenia pozycji, czyli większa część Twojego portfela będzie zablokowana. Co więcej, spread na takiej sztucznej parze będzie szerszy niż na standardowej parze walutowej dostępnej w platformie, co utrudni zadanie scalperom oraz day-traderom, których strategie skupiają się na pomniejszych sesyjnych ruchach.

Jak widać, tworzenie park krzyżowych nie jest tak skomplikowane, jakby się mogło na początku wydawać. Proces ten jest dosyć kosztowny, ale inwestycja w sztuczną parę może prowadzić do większego zysku niż w przypadku ograniczania się do standardowych par. Z drugiej strony, może również doprowadzić do większej straty, jeśli rynek poruszy się w przeciwnym kierunku, dlatego warto znać ryzyko oraz wiedzieć, gdzie postawić stop loss przed otwarciem pozycji.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata