Nazwa firmy

Vanguard Intermediate-Term Bond

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Vanguard Intermediate-Term Bond ETF CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)