Nazwa firmy

Vanguard Total International Bond

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Vanguard Total International Bond ETF CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)