Nazwa firmy

Global X Copper Miners

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Global X Copper Miners ETF CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)