Jak obliczyć wartość punktów swapowych?

  • Rolowanie na instrumentach finansowych następuje w nocy
  • Mają one wpływ na otwarte pozycje poprzez dodawanie do nich pozytywnych lub negatywnych wartości

Aby mieć klarowny obraz tego, jak trzymanie pozycji przez noc może mieć wpływ na pozycję inwestora, ważne jest, aby wiedzieć, jak dużo pipsów będzie dodanych lub odjętych od pozycji tradera.

Punkty swapowe można obliczyć manualnie po obliczeniu wartości pipsa, ale w xStation wbudowany jest kalkulator, który posiada funkcję, która automatycznie wylicza wartość swapu w zależności od wolumenu.

Jak obliczyć wartość punktów swapowych - przykład

Jak widać na wykresie powyżej, jeżeli trader otwiera 1 lota na EURUSD, to po przetrzymaniu transakcji kupna przez noc jego konto zostanie obciążone kwotą 19.36 PLN (kalkulator pokazuje wartości w zależności od waluty depozytowej, która jest na rachunku).

Z drugiej strony, jeżeli trader trzyma pozycję krótką przez noc, jego konto zostanie powiększone o kwotę 0.39 PLN.

To, czy do naszej pozycji zostanie dodana pewna wartość lub zostanie ona obciążona, zależy w dużej mierze od instrumentu finansowego. Niektórzy traderzy starają się przetrzymać swoją pozycję przez noc, aby otrzymać punkty swapowe. Popularne rynki, na których używane są te strategie to np. USDTRY, USDMXN i EURAUD.

Dodatkowo na większości indeksów nie ma obciążenia wynikającego z przetrzymywania pozycji przez noc - pełna tabela punktów swapowych.

Tabela punktów swapowych może pomóc traderom, którzy nie używają wbudowanego kalkulatora i chcą manualnie obliczyć, jaki będą miały one wpływ na otwarte pozycje za pomocą wzoru: Punkty Swapowe x Wartość Pipsa.