Kapitalizacja Giełdowa

  • Kapitalizacja giełdowa lub inaczej kapitalizacja rynkowa jest to wartość spółki na giełdzie.
  • Jest obliczana przez pomnożenie aktualnego kursu akcji przez liczbę akcji spółki w obrocie giełdowym.

Obliczenie kapitalizacji rynkowej jest proste i opiera się na następującej formule:

Kapitalizacja giełdowa = Aktualna cena akcji x akcje wyemitowane

Na przykład, jeśli mamy spółkę X, która obecnie jest notowana na giełdzie w cenie 78 PLN, a liczba wyemitowanych akcji wynosi 10 mln akcji, to kapitalizacja rynkowa tej spółki wynosi 780 mln złotych.
Kapitalizacja giełdowa jest doskonałym wskaźnikiem wielkości firmy. 3 główne kategorie kapitalizacji rynkowej, których używa się w odniesieniu do amerykańskich spółek to:

  • Duża kapitalizacja (Large Cap): firmy o kapitalizacji rynkowej ponad 10 miliardów dolarów jak Microsoft i General Electric.
  • Średnia kapitalizacja (Mid Cap): firmy o kapitalizacji rynkowej od 2 do 10 miliardów dolarów jak TripAdvisor i Western Union.
  • Mała kapitalizacja (Small Cap): firmy o kapitalizacji rynkowej od 300 milionów dolarów do 2 miliardów dolarów. Do takich firm należą Tag Immobilien i Triumph Group.

Doskonałym narzędziem, które służy do wyszukiwania akcji, jest Skaner rynku, który potrafi znaleźć spółki posiadające określone przez Ciebie parametry takie jak np. kapitalizacja rynkowa, wskaźnik stopy dywidendy, czy stosunek długu do kapitału własnego i wiele więcej.