Margin stop

  • Margin stop jest mechanizmem obronnym, który pomaga traderom w zarządzaniu ryzykiem
  • Margin stop jest aktywowany, kiedy poziom Margin level spadnie poniżej 50%

Ograniczanie strat jest jednym z ważniejszych aspektów inwestowania i bardzo dużo traderów wybiera używanie zlecenia stop loss jako zlecenia obronnego. Z drugiej strony są traderzy, którzy decydują się na zarządzanie ryzykiem manualnie poprzez monitorowanie otwartych pozycji. Dla nich właśnie istnieje zlecenie obronne - margin stop. Kiedy poziom margin level spadnie poniżej 50%, Twoje pozycje z największą stratą zostaną automatycznie zamknięte poprzez ten mechanizm bezpieczeństwa.

margin stop

Na powyższym przykładzie widać transakcję na 1.20 lota, która została otwarta, kiedy poziom Margin Level przekraczał 100% i jeżeli ten poziom spadnie poniżej 50%, wtedy transakcja zostanie automatycznie zamknięta.

Jeżeli mamy kilka otwartych pozycji automatycznie zostaje zamknięta ta, która jest na największej stracie.