Nazwa firmy

American Airlines

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej American Airlines CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

24.19 bn

Zysk za jedną akcję

8.86

Wskaźnik cena-zysk (C/Z)

5.27

Stopa dywidendy

0.86 %

Zwrot z kapitału

139.04 %

Beta

1.34