Nazwa firmy

Credit Agricole SA

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Credit Agricole SA CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

35.57 bn

Zysk za jedną akcję

1.03

Wskaźnik cena-zysk (C/Z)

12.14

Stopa dywidendy

5.06 %

Zwrot z kapitału

7.05 %

Beta

1.14