Nazwa firmy

Ackermans & van Haaren NV

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Ackermans & van Haaren NV CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

4.21 bn

Zysk za jedną akcję

9.77

Wskaźnik cena-zysk (C/Z)

12.87

Stopa dywidendy

1.77 %

Zwrot z kapitału

11.41 %

Beta

0.80