Nazwa firmy

ACS Actividades de Construccion y Servicios

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej ACS Actividades de Construccion y Servicios CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

10.1 bn

Zysk za jedną akcję

2.30

Wskaźnik cena-zysk (C/Z)

13.98

Stopa dywidendy

3.78 %

Zwrot z kapitału

20.43 %

Beta

1.05