Nazwa firmy

Airbus SE

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Airbus SE CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)