Nazwa firmy

AIXTRON SE

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej AIXTRON SE CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)