Nazwa firmy

Barco NV

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Barco NV CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)