Nazwa firmy

bpost SA

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej bpost SA CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

5.39 bn

Zysk za jedną akcję

1.76

Wskaźnik cena-zysk (C/Z)

15.34

Stopa dywidendy

5.42 %

Zwrot z kapitału

38.51 %

Beta

0.83