Nazwa firmy

Carlsberg A/S

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Carlsberg A/S CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)