Nazwa firmy

DSV A/S

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej DSV A/S CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)