Nazwa firmy

GN Store Nord A/S

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej GN Store Nord A/S CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)