Nazwa firmy

Kesko Oyj

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Kesko Oyj CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)